do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEST - Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne

Test Audit - (Alcohol Use Disorder Identification Test  - Test Rozpoznawania Problemów Alkoholowych)

Picie alkoholu może wywierać wpływ na różne obszary ludzkiego zdrowia i funkcjonowania społecznego. Nie trzeba być osobą uzależnioną aby cierpieć na dolegliwości mające swoje źródło w piciu alkoholu.  Zanim rozwinie się u kogoś uzależnienie, mogą pojawiać się mniej nasilone, ale jednak poważne problemy, takie, jak picie ryzykowne lub picie szkodliwe. W przypadku tych zjawisk nie następuje nieodwracalna utrata kontroli nad spożywaniem alkoholu, pojawia się jednak ryzyko poważnych szkód: zdrowotnych czy społecznych. Ktoś, kto pije ryzykownie lub szkodliwie może jednak na tyle ograniczyć swoje picie, aby radykalnie zmniejszyć wynikające z niego szkody.

Jeśli zadajesz sobie pytanie, czy Twoje picie jest bezpieczne zapraszamy, wypełnij poniższy test! Jeśli niepokoi Cię picie Twoich bliskich zachęć ich do wypełnienia tego testu!

Test AUDIT jest testem przesiewowym, nie diagnostycznym, co oznacza, że podwyższone wyniki nie są równoznaczne z diagnozą określonego typu problemów alkoholowych, jednak wskazują na wyraźne prawdopodobieństwo występowania tych problemów. Po uzyskaniu podwyższonych wyników w teście AUDIT należy koniecznie odwiedzić specjalistę po to, aby dowiedzieć się, jak dalej postępować.

Zanim przystąpisz do wypełniania tego testu powinieneś opanować umiejętność przeliczania wypitego alkoholu na wystandaryzowane jednostki nazywane porcjami standardowymi. Pojęcie porcji standardowej opracowano z uwagi na konieczność porównywania ze sobą różnych rodzajów napojów alkoholowych, które zawierają różne stężenia alkoholu etylowego.  Napoje alkoholowe są różne, ale substancja chemicznie w nich zawarta jest taka sama w wódce, koniaku, likierze, winie, szampanie, piwie, a także innych napojach alkoholowych.

Jedna porcja standardowa  (10 g czystego alkoholu)  zawarta jest w około:

  • 250 ml piwa o mocy 5%
  • 100 ml wina o mocy 12%
  • 30 ml wódki o mocy 40%

Teraz jesteś już gotowy/a do wypełniania testu
Wypełniaj test uważnie, przeczytaj wszystkie pytania. Zastanów się nad odpowiedzią. Przelicz ilość wszystkich wypijanych przez siebie rodzajów alkoholu (piwa, wina, wódki) na porcje standardowe wg podanego powyżej schematu. Zanotuj liczbę punktów w okienku po prawej stronie. Bądź uczciwy, tylko wtedy wypełnianie testu ma sens. Następnie zsumuj liczbę punktów i zapoznaj się z interpretacją wyników.


Jeśli jesteś pewien, że odpowiedziałeś poprawnie i szczerze na wszystkie pytania - możesz być spokojny.

  • Twoje picie nie powinno skutkować problemami ani dla ciebie, ani dla innych, zwłaszcza jeśli w pytaniach 4,5 i 6 odpowiedziałeś „nigdy".
  • Jeśli pijesz alkohol często - zachowaj co najmniej dwa dni abstynencji w tygodniu, najlepiej dzień po dniu.
  • Powstrzymaj się od picia w okresie ciąży, karmienia piersią, przyjmowania leków wchodzących w reakcję z alkoholem, kierowania pojazdami i w innych sytuacjach, gdy picie nawet niewielkich ilości alkoholu pociąga za sobą ryzyko szkód dla ciebie lub innych.
  • Nie zwiększaj ilości i częstotliwości picia.
  • Nie namawiaj do picia tych, którzy nie piją.

NARKOMANIA

Telefony zaufania

801 199 990

czynny codziennie w godz.16.00 – 21.00

 

PROFILAKTYKA

Do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Polsce obejmujących m.in. promocję zdrowia psychicznego, promocję zdrowego stylu życia, informowanie o szkodliwości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz działalność interwencyjną, zobowiązane są odpowiednie organy administracji rządowej, instytucje przez nie nadzorowane oraz samorządy lokalne. Organizacjami uprawnionymi do ww. działań są organizacje pozarządowe /fundacje, stowarzyszenia/, organizacje kościelne, związki samopomocy, rodziny osób uzależnionych.

Rodzaj działań profilaktycznych realizowanych na terenie gminy jest określany przez Radę Gminy w  Gminnym Programie Przeciwdziałania  Narkomanii. Uchwała Nr 134/XXIV/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

Od 2002 roku wprowadzono ustawowy obowiązek realizacji szkolnego programu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, spójnego z programem wychowawczym szkoły. W szkołach wdrażane są programy profilaktyki uniwersalnej, programy dla rodziców a także programy wczesnej interwencji adresowane do uczniów używających substancji psychoaktywnych. Przy prowadzeniu działań profilaktycznych oraz interwencyjnych szkoły współpracują ściśle z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Do zadań poradni należy m.in. profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży z grup ryzyka.

Akty prawne znajdą Państwo na stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl /przeciwdziałanie narkomanii/. Pod tym również adresem znajdują się aktualne dane teleadresowe placówek zajmujących się pomocą dla osób używających lub już uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych.

Kwiecień 2013r.

Opracowanie: GKRPA

 

 
 
 
 

INFORMATOR O PLACÓWKACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY W SPRAWIE UZALEŻNIEŃ OD HAZARDU I INNYCH UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH”

W ostatnich latach coraz powszechniejszym problemem dotykającym społeczeństwo stają się uzależnienia od czynności, inaczej zwane uzależnieniami behawioralnymi (np. hazard, komputer, Internet). Brak świadomości społeczeństwa w zakresie ryzyka związanego z uzależnieniami behawioralnymi, nietraktowanie tego rodzaju przypadłości w kategoriach problemów wymagających pomocy, jak również nieznajmomośc placówek, ośrodków, w których można znależć pomoc dla siebie lub bliskich stanowią barierę przed podjęciem decyzji o zmianie szkodliwego zachowania.

Wiele placówek, od lat funkcjonujących w obszarze profilaktyki, leczenia  uzależnień i współuzależnienia od substancji psychoaktywnych, poszerzyło zakres świadczonych usług o pomoc psychoterapeutyczną w zakresie uzależnienia od problemowego/patologicznego hazardu i innych uzależnień behawioralnych.

Brak świadomości społeczeństwa w zakresie ryzyka związanego z uzależnieniami behawioralnymi, nietraktowanie tego rodzaju przypadłości w kategoriach problemów wymagających pomocy, jak również nieznajomość placówek, ośrodków, w których można znaleźć pomoc dla siebie lub bliskich stanowią barierę przed podjęciem decyzji o zmianie szkodliwego zachowania.

A tak naprawdę dokonanie tej zmiany możliwe jest często tylko dzięki profesjonalnej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej, umożliwiającej klientowi powrót do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie i w środowisku, w którym na co dzień przebywa.

 

INFORMATOR  znajduje się w:

Urzędzie Gminy Nowe Miasto tel: 23/6614925

Gminnym Ośrodku Pomocy  Społecznej tel: 23/6614 955

 

23 sierpnia 2013 roku

Opracowanie: GKRPA

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service