do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia 21 stycznia 2016 roku o godz. 14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nowe Miasto na 2016 rok
Rekomendacje Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z dnia 15 stycznia 2016 roku, dotyczące zasad postępowania podczas wystąpienia silnych mrozów
Dnia 24 marca o godz. 14.00 w Przedszkolu Samorządowym im. Misia Uszatka w Nowym Mieście odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
„Wyślij PIT przez Internet i szybko skorzystaj z ulg podatkowych”
Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" zaprasza przedstawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej, na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w dniu 11 stycznia w Warszawie
Nabór wniosków na inicjatywy oddolne oraz wsparcie grup samopomocowych.
Budowa Regionalnej Sieci Szerokopasmowej - Internet dla Mazowsza
Informujemy, że z dniem 1 marca 2015 roku wchodzą w życie nowe ustawy: prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o dowodach osobistych oraz ustawa o ewidencji ludności.
Zostań potencjalnym Dawcą szpiku i komórek macierzystych.
Dnia 9 maja 2016 roku o godz. 15.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Nowe Miasto
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto.
W dniu 28 czerwca 2016 roku o godz.14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście, ul. Zielony Rynek 30 odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Nowe Miasto
Dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w gminie Nowe Miasto
4 lipca 2016 roku przy Spółdzielni Kółek Rolniczych, Nowe Miasto Folwark 7/1
W piątek 27 maja br. Rada Gminy Nowe Miasto udzieliła jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy
Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych (R-SGR)
Wykonanie i dostawa przezroczystych urn wyborczych dla Gminy Nowe Miasto
Prace projektowe w celu realizacji zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Nowe Miasto"
W dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).
Zasady udzielania pomocy finansowej przez LGD-Przyjazne Mazowsze
Urząd Gminy w Nowy Mieście przypomina, że w miesiącu sierpniu br., odbędzie się odbiór odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (brązowe worki).
Indywidualne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w Urzędzie Gminy Nowe Miasto w dniu 14.09.2016r. godz. 13.00-16.00
16 września 2016 roku, w godzinach od 10.00 do 13.00 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku, ul. Sienkiewicza 7
,,Zasady przyznawania dofinansowania z zakresu infrastruktury, zachowania dziedzictwa lokalnego"
Dnia 28 września 2016 roku /środa/ o godz. 14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście, ul. Zielony Rynek 30 odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
„Zasady przyznawania dofinansowania z zakresu przedsiębiorczości”
13 października 2016 roku, godz. 10.00 w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Mławie, ul. Warszawska 52
Dnia 28 października 2016 roku (piątek) o godz. 14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście, ul. Zielony Rynek 30 odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
Wójt Gminy Nowe Miasto ogłasza nabór wniosków o powołanie na rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu
w dniach 4-17 października 2016 r., w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Przypominamy, że 15 listopada 2016 roku mija termin zapłaty IV raty podatku.
Urząd Gminy Nowe Miasto informuje, że od dnia 28 sierpnia 2015 roku weszły w życie zmiany do ustawy o ochronie przyrody dotyczące zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
Komunikat Departamentu Handlu i Usług Ministerstwa Gospodarki w sprawie pobierania opłat za wpis do "prywatnych" rejestrów przedsiębiorców.
Dnia 01 grudnia 2016 roku o godz. 14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
Składanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2016 roku suszy, gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania.
Dofinansowanie w formie dotacji na zadanie pn. ,,Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto".
11 listopada 2016 roku odbyły się gminno-parafialne obchody Narodowego Święta Niepodległości
Dnia 29 czerwca 2016 roku odbył się VII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowym Mieście.
dotyczące przyjmowania wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2017 roku
Ruszył nowy portal www.obywatel.gov.pl zawierający informacje o usługach, które Państwo świadczy na rzecz obywateli
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service