do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
 
 
 

Gmina Nowe Miasto realizuje projekt pn. „Edukacja kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki.

 

Informacje o projekcie:

 1. Numer i nazwa Priorytetu – IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 2. Numer i nazwa działania – Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie
 3. Numer i nazwa Poddziałania – 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 4. Okres realizacji projektu – od 01 sierpnia 2013 roku do 31 lipca 2014 roku
 5. Wartość projektu – 468 669,44 zł
 6. Wsparciem zostanie objetych 170 uczniów (85 dziewczynek i 85 chłopców), z czego 88 osób to uczniowie Szkoły Podstawowej, a 82 osoby to uczniowie Gimnazjum.

Projekt obejmuje:

1. Programy rozwojowe dla Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście:

Realizacja programu rozwojowego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście:

 • zajęcia dodatkowe z matematyki
 • zajęcia dodatkowe z języka polskiego
 • zajęcia dodatkowe języka angielskiego
 • zajęcia dodatkowe z przyrody
 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna

Realizacja programu rozwojowego w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście:

 • zajęcia dodatkowe z matematyki
 • zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
 • zajęcia dodatkowe z języka rosyjskiego
 • zajęcia dodatkowe z fizyki
 • zajęcia dodatkowe z chemii 
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • zajęcia wyrównawcze zajęcia z chemii
 • zajęcia wyrównawcze z fizyki
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 • doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna

2. Utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery (doradca zawodowy)- realizacja zajęć indywidualnych i grupowych dla wszystkich uczniów ostatnich klas oraz uczniów klas niższych uczestników projektu w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście w zakresie wspierania  uczniów w programowaniu i realizacji ścieżki edukacyjnej i zawodowej w tym dostosowanie przyszłych absolwentów do potrzeb na rynku pracy.

3. Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście.

4. Wyposażenie multimedialnej pracowni językowej.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service