do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W 2014 roku oddano do użytkowania inwestycję związaną z przebudową i modernizacją  targowiska gminnego przy ul. Targowej 5 w Nowym Mieście.

Inwestycja była realizowana w ramach Unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ”Mój Rynek”,  tytuł operacji "Przebudowa  i wyposażenie targowiska stałego w Nowym Mieście".

Targowisko  częściowo wyposażone zostało w infrastrukturę techniczną, podłączone do sieci wodociągowej i elektrycznej, częściowo utwardzone, posiada zadaszone stanowiska, urządzenia sanitarno-higieniczne oraz miejsca parkingowe. Całość targowiska stanowi obiekt zamknięty, ogrodzony siatką  ogrodzeniową.

Targowisko jest oznaczone tablicą informacyjną o treści „Targowisko Gminne w Nowym Mieście” z logotypem Mój Rynek, czynne jest w każdą środę  poza przypadającymi w dni świąteczne od godz. 5.00 do 13.00.

Można stwierdzić, że jest to miejsce bardzo potrzebne dla okolicznych rolników, którzy mogą sprzedać tutaj  świeże produkty, a także dla mieszkańców gdzie mogą kupić od nich zdrową i bezpieczną żywność.

Właścicielem targowiska jest Gmina Nowe Miasto. 

Inkasentami opłaty targowej na targowisku są:

  1. Pani Wiesława Maksiewicz
  2. Pani Małgorzata Szymańska

 

Opracowanie: Alina Jasińska - Główny specjalista ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

kwiecień, 2017

 

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service