do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEDNOSTKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W KAROLINOWIE

Zarząd OSP Karolinowo:

 • Blicharski Jacek - Prezes
 • Szkutnik Marcin - Wiceprezes, Naczelnik
 • Błaszkiewicz Krzysztof - Skarbnik
 • Śmigrodzki Tadeusz - Sekretarz
 • Wiśniewski Dariusz - Członek Zarządu
 • Szkutnik Jacek - Gospodarz

Komisja Rewizyjna:

 • Wiśniewski Kamil - Przewodniczący
 • Malinowski Patryk - Sekretarz
 • Skórczyński Krzyszof - Członek

Wyposażenie:

 • samochód ratowniczo - gaśniczy marki Star-Jelcz
 • motopompa marki Polonia PO5R
 
 
 
 
 
 
 
 

Z KART HISTORII...

Zgodnie z zapisami Książki Komendy Straży Pożarnej OSP Karolinowo zawiązane zostało w 1924 roku, a więc w sześć lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Organizacja ta tym samym dołączyła do działających już na terenie ówczesnej gminy Modzele - OSP Nowe Miasto i Latonice. Bardzo skromna dokumentacja dotycząca OSP Karolinowo nie pozwala dokładnie odtworzyć jej losów, zwłaszcza z okresu międzywojennego.

Pierwszymi strażakami utworzonej w 1924 roku jednostki byli: Czesław Dziarnowski – Prezes, Józef Chojnacki – komendant i Franciszek Poprawa – zastępca. Następnie dołączyli Władysław Olechowicz (1927r.), Czesław Chojnacki (1935r.), Stanisław Nowacki (1937r.), Czesław Borzęcki (1939r.). Z pierwszego okresu swojej działalności, przerwanej wybuchem wojny, straż z Karolinowa wyszła z własną remizą, która jeszcze przez wiele powojennych lat była wykorzystywana do przechowywania sprzętu i organizowania wiejskich spotkań.

Gwałtowny wzrost liczebności jednostki przyniósł, wg Księgi Komendy Straży, rok1943, w którym to w szeregi miejscowego OSP miało wstąpić 17 nowych członków.

Do okresu PRL źródła są również bardzo ubogie. W dokumentach przejawiają się zdawkowe informacje o uczestnictwie druhów z OSP Karolinowo w szkoleniach organizowanych przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Płońsku.

Strażacy OSP Karolinowo wnieśli wielki wkład w budowę nowej szkoły w Karolinowie. Nie była to jedyna okazja do obserwowania zaangażowania miejscowych strażaków w prace na rzecz swojej społeczności. W Karolinowie w latach 1965-1966 prowadzone były roboty przy budowie utwardzonej drogi przez wieś, podczas których najaktywniejsi byli członkowie OSP Karolinowo.

Dbając o potrzeby całej wsi strażacy pamiętali również o swojej organizacji. Z biegiem czasu stan remizy stawał się coraz gorszy. W 1949 roku gospodarz straży – Władysław Olechowicz sygnalizował konieczność remontu dachu. Jeszcze przez wiele lat druhowie z Karolinowa musieli godzić się prowizorycznymi remontami swojej siedziby starając się jednocześnie o budowę nowej. Wzorując się na inwestycjach w Latonicach i Nowym Mieście w 1971 roku został podjęty czyn społeczny przy budowie nowego Domu Strażaka.  

 
 
 
 

Członkowie czynni OSP Karolinowo do 1972 roku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolinowie gm. Modzele pow. Płoński, Książka Komendy Straży , Członkowie Czynni, s. 2-8.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service