do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nowe Miasto na 2015 rok
Dnia 22 stycznia 2015 roku o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Nowe Miasto odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach Działania 9.6 POKL.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii informuje o zmianie adresu siedziby. Nowa siedziba znajduje się w Płońsku przy ul. Zajazd 4, telefony kontaktowe pozostają bez zmian.
Wszystkie połączenia wykonywane na numer 112 z terenu naszego powiatu są odbierane przez operatora Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu.
Z dniem 1 stycznia 2013 roku nastąpiła zmiana naliczania opłat z półrocznego na roczny w wyniku wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku.
XIII OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE Kategoria: gospodarstwa indywidualne
o przedłużeniu terminu konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenu po zburzonym pawilonie przy ul. Główny Rynek
Uprzejmie informujemy, iż od 2 marca 2015 roku rozpoczęła swoją działalność Świetlica Integracyjna mieszcząca się w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście przy ulicy Zielony Rynek 30.
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dnia 11 marca 2015 roku o godz.14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście odbyła się V Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
pieszo, konno, kajakiem, rowerem przez powiat płoński - 16 maja 2015
Dnia 19 maja 2015 roku o godz. 14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
Dnia 19 maja 2015 roku o godz.14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście odbyła się VI Sesja Rady Gminy Nowe Miasto
Tegoroczne powiatowe obchody Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki odbędą się dnia 01.06.2015r. na terenie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku
Dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w Gminie Nowe Miasto.
Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe wzory deklaracji podatkowych.
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku informuje, że od dnia 01.01.2014r. uległa zmianie procedura wydawania wniosków o zakwalifikowanie drzew do wyrębu.
zarządzone na dzień 10 maja 2015 roku - głosowanie ponowne 24 maja 2015 roku
zarządzone na dzień 10 maja 2015 roku
o przeprowadzonych konsultacjach Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto na lata 2015 – 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o powołanie Komisji do spraw szacowania strat spowodowanych przez tegoroczną suszę.
Aktualizacja Strategii Gminy Nowe Miasto
Urząd Gminy Nowe Miasto informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.
Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze zaprasza we wrześniu br. mieszkańców wsi z powiatu płońskiego do udziału w spotkaniach konsultacyjnych.
Dnia 29 września 2015 roku (worek) o godz. 14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury przy ul. Zielony Rynek 30 w Nowym Mieście odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
Przedsiębiorcy i młodzi naukowcy znów mają możliwość pochwalenia się swoją pomysłowością. Ruszyła VII edycja konkursu Innowator Mazowsza.
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Nowe Miasto miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej
W dniach 24 i 25 października br. na łowisku na Zalewie Nowomiejskim odbędzie się Finał Polskiej Ligi Wędkarstwa Spławikowego
Dnia 20 listopada 2015 roku (piątek) o godz. 14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury przy ul. Zielony Rynek 30 w Nowym Mieście odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
Dnia 08 grudnia 2015 roku (wtorek) o godz. 15.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście, ul. Zielony Rynek 30 odbędzie się X Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
Dnia 29 grudnia 2015 roku o godz. 14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service