do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniu 18 stycznia 2018 roku, w godz. od 8.00 do 16.00 dla odbiorców zamieszkałych w Nowym Mieście, ulice: Zamkowa, Kościelna, Apteczna, Tatarska, Zarynie, Słoneczna, Wakacyjna
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Delegatura w Ciechanowie organizuje spotkanie informacyjne adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych - 10 stycznia 2018 roku.
Dnia 8 lutego 2018 roku (czwartek) o godz. 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
Wójt Gminy Nowe Miasto z pracownikami Urzędu Gminy oraz Przewodniczącym Rady Gminy z całą Radą Gminy w Nowym Mieście, składają serdeczne podziękowania za życzenia otrzymane z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2017 i Nowego Roku 2018.
Kuchary Żydowskie, 21 stycznia 2018
06 marca 2018 roku, Nowe Miasto, ul. Folwark 7
Dnia 23 lutego 2018 roku (piątek) o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
Dnia 5 kwietnia 2018 roku, Ośrodek Zdrowia, ul. Apteczna 5 w Nowym Mieście, godz. od 09:00 do 12:00
W okresie od 1 do 28 marca 2018 roku na terenie powiatu płońskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.
Już po raz VIII Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych
ARiMR przypomina producentom rolnym o obowiązkowym spisie zwierząt przebywających w siedzibie stada (bydło, trzoda chlewna, owce, kozy), który należy przeprowadzić najpóźniej do 31 grudnia 2017r.
ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w 2017 roku na terenie województwa mazowieckiego
Zasady przyznawania pomocy finansowej w ramach projektów grantowych z Leadera
Dnia 25 kwietnia 2018 roku (środa) o godz. 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
w zakresie osiągania wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
Pracujesz naukowo, założyłeś niedawno firmę, jesteś innowacyjny – idealnie pasujesz do naszego Konkursu! Złóż aplikację do Innowatora Mazowsza!
Pustelnia w Łopacinie gm. Sońsk, 27 maja 2018 roku
Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Mieście wspólnie ze wspierającymi zaprasza na kolejny już piknik rodzinny pn. “VI Wędkarski Dzień Dziecka nad Zalewem Nowomiejskim”.
Konsultacje dotyczące zmian w kryteriach i procedurach wyboru projektów LGD- Przyjazne Mazowsze
22 maja od godz. 10.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście
Harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019
Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku informuje, że w związku ze zbliżającym się sezonem zbioru owoców miękkich w tym truskawek opakowania powinny być w odpowiednim stanie higienicznym, niewłaściwe jest stosowanie powtórnie przy zbiorze truskawek opakowań brudnych i zapleśniałych.
Informacja dla plantatorów i punktów skupu
od 1 stycznia 2018 roku wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT
Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR
Zawiadamiamy o opracowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami i możliwości zgłaszania uwag do dokumentu.
Sympatyczny, spokojny i łagodny bezdomny młody piesek czeka na adopcję. Nie ma dużych wymagań: miska jedzenia, pewny kąt i odrobinę ciepła.
W dniu 18 kwietnia 2018 r. 100-lecie urodzin obchodziła Pani Jadwiga Żbikowska ze wsi Rostki w Gminie Nowe Miasto.
09 czerwca 2018, rozpoczęcie - godz. 14.00 w Latonicach przy remizie
Dnia 7 czerwca 2018 roku (czwartek) o godz. 14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście, ul. Zielony Rynek 30, odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
15 lipca ok. godz. 14.00 nad Zalewem Nowomiejskim
Zasady przyznawania pomocy finansowej z zakresu rozwijania działalności gospodarczej w ramach inicjatywy LEADER - 10 lipca 2018, godz. 16.00 - 18.15
Informujemy że przedłużony został termin składania ankiet dotyczących przyłączania się do sieci gazowej do 29.06.2018r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nowe Miasto miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Informuję, że od 1 stycznia 2017 roku w budynku Urzędu Gminy Nowe Miasto na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Płońskim a Gminą Nowe Miasto będzie kontynuowana usługa nieodpłatnej pomocy prawnej.
Wakacje, wakacje niech jak najdłużej trwają... Wakacje, wakacje marzenia się spełniają... Wakacje, wakacje to kawałek nieba... Wakacje, wakacje i nic więcej nie trzeba...
18 października 2018 roku o godz.14.00
Serdecznie zapraszamy mieszkańców i przedsiębiorców Gminy Nowe Miasto na spotkanie dotyczące dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej oraz instalacje solarne do podgrzewania wody użytkowej
Dzień 24 grudnia 2018 roku będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Nowe Miasto.
Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od 02.01.2018r. wydawane są wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu
Urząd Gminy w Nowy Mieście przypomina, że w październiku 2018 r., odbędzie się odbiór odpadów niebezpiecznych i odpadów ulegających biodegradacji.
21 października mieszkańcy Gminy Nowe Miasto wybrali członków samorządu VII Kadencji 2018-2023
Uprzejmie informuję, że w 2018 roku na Zalewie Nowomiejskim nie wyznaczono ,,miejsca okazjonalnie wyznaczonego do kąpieli".
Międzynarodowe Targi Ferma Bydła, Ferma Świń i Drobiu. 15-17 lutego 2019, Hala EXPO/MOSiR Łódź
w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service