do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina Nowe Miasto uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii już od 2010 roku współdziałając z Krakowską Akademią Profilaktyki.

Dzięki kampanii podajemy ważne informacje profilaktyczne rodzinom, nauczycielom, uczniom. Realizujemy działania prorodzinne. Kampania jest długoterminowa.

W działaniach uczestniczą Przedszkole Samorządowe, Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, Technikum Agrobiznesu, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy.

Lokalne festyny, spotkania, prelekcje, szkolne wywiadówki włączamy do sieci działań „Postaw na rodzinę”. Dzięki kampanii możemy wyjść do rodzin, nie tylko do dzieci, ale i do rodziców, dziadków, rodzeństwa.                    

Celem udziału w kampanii jest promowanie wartości rodzinnych. Kampania pomaga nam w podkreślaniu ważności rodziny w działaniach dotyczących profilaktyki uzależnień.

Ciekawe materiały promują wspólne spędzanie wolnego czasu i dawanie dobrego przykładu. Przypominają, że siła człowieka tkwi w rodzinie, a bliższe relacje z rodzicami, rodzeństwem czy dziadkami dają nam siłę do pokonywania trudności życiowych.

Koordynatorem kampanii w Gminie Nowe Miasto jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Materiały kampanii zostaną rozdysponowane do odpowiednich placówek.

 
 
 
 
 
 
 
 

„ POSTAW NA RODZINĘ” 2014 W GMINIE NOWE MIASTO

 
 
 
 

Już po raz czwarty Gmina Nowe Miasto realizuje cele i założenia ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Postaw na rodzinę”.

Hasło kampanii towarzyszyło  obchodom „Dnia Rodziny” w Gminie.

Materiały: plakaty, ulotki, broszury dotyczące kampanii przekazaliśmy:

  1. Zespołowi Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście
  2. Szkole Podstawowej w Gościcinie Wielkim
  3. Przedszkolu Samorządowemu im. Misia Uszatka w Nowym Mieście
  4. Gminnemu Ośrodkowi  Kultury w Nowym Mieście
  5. Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
  6. Niepublicznemu Ośrodkowi Zdrowia w Nowym Mieście

Festyny rodzinne pod hasłem „Rodzina, razem łatwiej rozwiązywać problemy” odbyły się w Szkole Podstawowej w Gościminie Wielkim –  w remizie OSP w Karolinowie - dnia 24 maja br., w Zespole Szkół w Nowym Mieście – dnia 28 maja 2014 br., w Przedszkolu Samorządowym – 29 maja 2014r.

Uczestnicy festynów: uczniowie, nauczyciele, rodzice, opiekunowie dzieci, babcie i dziadkowie, rodzeństwo, pracownicy niepedagogiczni szkół i przedszkola.

Mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z materiałami, które były wyłożone i promowały kampanię „Postaw na rodzinę”. Jest to zestaw niezwykle atrakcyjnych materiałów informacyjno-edukacyjnych dla każdego pokolenia. Szkoły zorganizowały również przegląd spektakli profilaktycznych.

Rodzina jest „drogą, po której idzie człowiek” – Jan Paweł II.

Zdajemy sobie jednak sprawę, iż tylko zdrowa rodzina może prowadzić po właściwych drogach i być wzorem do naśladowania dla następnych pokoleń. Więź z rodzicami, a także innymi członkami  rodzin, stanowi najważniejszy czynnik chroniący przed niebezpiecznymi eksperymentami i raniącymi doświadczeniami.

W festynach rodzinnych uczestniczyli Wójt Gminy, radni, ks. Proboszcz, przedstawiciele GKRPA, GOPS, BS Płońsk o/ w Nowym Mieście, Gminny Ośrodek Kultury, Rady Rodziców, szkół  i przedszkola.

Placówki oświatowe w Gminie – szkoły, przedszkola wspomagają wychowawczą rolę rodziny, podejmują różnorodne formy współpracy z rodzicami i opiekunami.

Gmina Nowe Miasto prowadzi spotkania konsultacyjne i terapie z rozwijania umiejętności wychowawczych.

Kampania „Postaw na rodzinę” to pozytywna profilaktyka, bez pouczania i moralizowania, za to z odwołania do najważniejszej wartości w życiu każdego z nas – Rodziny.

Szczegółowa prezentacja realizowanej kampanii na stronach:

www.nowemiasto.edu.pl

www.przedszkolemisiauszatka.edu.pl

 

Opracowanie: GKRPA, czerwiec 2014

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service