do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Strategia Rozwoju Gminy - Uchwala Nr 67/IX/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Nowe Miasto na lata 2015 2024.
 • Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nowe Miasto na lata 2012 – 2032 - Uchwała Nr 140/XXV/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nowe Miasto na lata 2012 – 2032.
 • Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowe Miasto. - Uchwała Nr 149/XIX/2005z dnia 12 sierpnia 2005 roku w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy Nowe Miasto.
 • Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto - Uchwala Nr 53/VIII/2015 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto”.
 • Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto - Uchwala Nr 85/XII/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto”.
 • Gminna Ewidencja Zabytków – Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowe Miasto.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto - Uchwala  Nr 181/XXIX/2017  z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto.
 • Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto na lata 2018 – 2026 – Uchwała Nr 203/XXXII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.
 • Budżet Gminy Nowe Miasto na rok 2018 – Uchwała budżetowa Gminy Nowe Miasto na rok 2018   Nr 204/XXXII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
 • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok - Uchwała Nr 195/XXX/2017 z dnia  8 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
 • Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 – Uchwala  Nr 196/XXX/./2017 z dnia  8 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

 

 

Informacje wytworzyła: Elżbieta Zalewska

Styczeń 2018 rok

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service