do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia 31 stycznia 2013 roku o godz.14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Nowym Mieście odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
Zapraszamy mieszkańców gminy do udziału w XI edycji Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Zapraszamy Państwa do udziału w Targach Organizacji Pozarządowych, które odbędą się 12 marca 2013r. w Centrum Konferencyjno- Edukacyjnym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 11. w godzinach od 11.00 do 16.00.
Zarząd Województwa Mazowieckiego informuję o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacja Wójta w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 25 lutego - 2 marca 2013 roku "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".
Harmonogram spotkań Wójta Gminy Nowe Miasto z mieszkańcami w sprawie wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami w gminie.
Wójt Gminy Nowe Miasto ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nowe Miasto na rok 2013
W parku przy ul. Główny Rynek zamontowano tablicę z mapą naszej gminy i planem Nowego Miasta.
W dniu 19 lutego 2013 roku odbyło się spotkanie Wójta Gminy Nowe Miasto z mieszkańcami wsi: Nowe Miasto, Henrykowo, Kadłubówka, Miszewo Wielkie, Miszewo B, Nowe Miasto – Folwark, Przepitki, Salomonka, Zasonie, Wólka Szczawińska i Grabie.
W dniu 17 lutego 2013 roku Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Mieście na wniosek grupy inicjatywnej przyjął Statut i Regulamin nowopowstającego klubu zainteresowań wędkarskich pn. "Carp Team Nowe Miasto".
ARiMR ostrzega przed oszustami!
W dniu 13 marca 2013 roku będzie możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej udzielanej przez prawnika.
Ostateczny termin składania deklaracji przedłużony do dnia 15 marca 2013 roku.
W dniu 7 marca 2013 roku o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Nowe Miasto odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
PRZEDSZKOLE – rekrutacja od 1 marca 2013 roku!
Jak prawidłowo przygotować projekt, żeby uzyskać dofinansowanie – warsztaty z zasad ubiegania się o wsparcie w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie Odnowy i rozwoju wsi oraz tzw. małych projektów
Dnia 7 marca 2013 roku o godz.15.00 w sali narad Urzędu Gminy Nowe Miasto odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Nowe Miasto
W piątek, 8 marca w Przedszkolu w Samorządowym im. Misia Uszatka w Nowym Mieście odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet.
Dyrektor Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście oraz Uczniowie serdecznie zapraszają na Świąteczny Kiermasz Wielkanocny, który odbędzie się 21 marca 2013 roku (czwartek) w godzinach od 15.00 do 17.00 w holu głównym szkoły.
Godziny otwarcia boiska w marcu 2013 roku
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs ze środków EFS na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”
W dniu 26 marca 2013 roku o godz. 13.00 w Przedszkolu Samorządowym im. Misia Uszatka w Nowym Mieście odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
Dnia 26 marca 2013 roku o godz.13.00 w Przedszkolu Samorządowym im. Misia Uszatka w Nowym Mieście odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
Burmistrz Miasta Płońsk i Nadleśniczy Nadleśnictwa Płońsk, zapraszają na uroczyste otwarcie wystawy ,,STOP zaśmiecaniu lasów", które odbędzie się 15 kwietnia 2013 roku, godzina 18.30 w Urzędzie Miejskim w Płońsku, ul. Płocka 39.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Nowym Mieście zapraszają na uroczyste obchody Dnia Ziemi.
Uczniowie oraz Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Gościminie Wielkim organizują uroczystość szkolną pod hasłem ,,Spotkanie z Julianem Tuwimem".
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój i mikroprzedsiębiorstw", w terminie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 26 kwietnia 2013 r.
Czekamy na zgłoszenia par, które w 2013 roku obchodzą Złote Gody.
W dniu 20 kwietnia 2013 roku o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
Uczniowie klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście oraz klasy IV Technikum Agrobiznesu przystąpili do matury.
Godziny otwarcia boiska w miesiącu maju 2013r.
Dnia 26 kwietnia 2013 roku w Szkole Podstawowej w Gościminie Wielkim, cały dzień szkolny poświęcono polskiemu poecie Julianowi Tuwimowi, autorowi wspaniałych wierszy dla najmłodszych, które znają niemal wszyscy.
W dniu 8 maja 2013 roku w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście odbył się koncert.
Dnia 20 maja 2013 roku o godz.14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
Zapraszamy na uroczysty finał kampanii „Postaw na rodzinę”, który odbędzie się: dnia 28 maja 2013r. w Szkole Podstawowej w Gościminie Wielkim, dnia 3 i 4 czerwca 2013r. w Zespole Szkół w Nowym Mieście oraz dnia 6 czerwca 2013r. w Przedszkolu Samorządowym im. Misia Uszatka w Nowym Mieście.
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Mieście serdecznie zaprasza dzieci z rodzicami, dziadkami, ciociami… na I Otwarty Wędkarski Dzień Dziecka.
W dniu 22 kwietnia 2013 roku został zorganizowany przez Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej na ulicach Nowego Miasta happening.
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na „II Jarmark Nowomiejski – od przeszłości do teraźniejszości”, który odbędzie się w dniu 23 czerwca 2013 roku nad Zalewem Nowomiejskim.
Sesja odbędzie się w dniu 23 czerwca 2013 roku o godz. 15.00 w Nowym Mieście na scenie usytuowanej na terenie rekreacyjnym nad Zalewem Nowomiejskim.
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, zaprasza do udziału w Mazowieckich Dniach Rolnictwa, które odbędą się w dniach 22-23 czerwca 2013 roku.
Zarząd Województwa Mazowieckiego informuję o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD – Przyjazne Mazowsze w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX ,,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.2
Dnia 25 czerwca 2013 roku o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Nowe Miasto odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
We wtorek 28 maja b.r. po raz kolejny w Szkole Podstawowej w Gościminie Wielkim odbył się Dzień Rodziny powiązany z trzema ważnymi świętami – Dzień Matki, Dzień Ojca oraz Dniem Dziecka.
Dnia 6 czerwca 2013 roku w Przedszkolu Samorządowym im. Misia Uszatka w Nowym Mieście odbyło się wyjątkowe Święto Rodziny.
Dnia 3 czerwca 2013 roku w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście odbyło się Święto Rodziny, które było podsumowaniem Ogólnopolskiej Kampanii ,,Postaw na Rodzinę"
Składam serdeczne podziękowania organizatorom oraz tym wszystkim, którzy z zaangażowaniem włączyli się w przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Rodziny.
Dnia 28 czerwca 2013 roku kończy się kolejny rok szkolny. Rok wytężonej pracy uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Rozpoczynające się wakacje będą dla wszystkich czasem wypoczynku i zbierania energii na kolejny rok szkolny.
Dnia 26 czerwca 2013 roku o godzinie 13.00 w Przedszkolu Samorządowym im. Misia Uszatka w Nowym Mieście odbyła się uroczysta akademia z okazji pożegnania starszaków.
Urząd Statystyczny w Warszawie prowadzi akcję promującą badanie struktury gospodarstw rolnych.
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity- Dz. U. 2012r. poz. 647 z póżn.zm.) Wójt Gminy Nowe Miasto zawiadamia,
Nowe zasady odbioru odpadów zostaną wdrożone od dnia 1 lipca 2013 roku.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
W dniu 30 lipca 2013 roku (wtorek) w Urzędzie Gminy Nowe Miasto będzie możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej udzielanej przez prawnika.
Dnia 25 czerwca 2013 roku w sali narad Urzędu Gminy w Nowym Mieście odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
Zarząd Gminny Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście zaprasza na zawody strażackie.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków EFS na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL 2007-2013
Godziny otwarcia boiska w lipcu 2013 roku.
Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście zaprasza wszystkich miłośników piłki nożnej do udziału w Wakacyjnym Turnieju Piłki Nożnej.
W dniu 12 sierpnia 2013 roku o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Nowe Miasto odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Nowe Miasto
Dnia 4 sierpnia 2013 roku o godz. 15.00 na stadionie w Nowym Mieście odbyły się zawody sportowo - pożarnicze zorganizowane przez Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Mieście.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Wójt Gminy Nowe Miasto przypomina, że w dniach od 1 sierpnia 2013r. do 31 sierpnia 2013r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
Nie bądźmy lekkomyślni, strażacy biorący udział w akcji gaśniczej pożarów spowodowanych wypalaniem takich nieużytków, mogą być w tym czasie potrzebni również w innym miejscu. Co roku wiosną, w pożarach wywołanych wypalaniem traw, giną ludzie.
Informujemy, iż podobnie jak w latach ubiegłych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowe Miasto.
W dniu 16 września 2013 roku o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Nowe Miasto odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
Odpady odbierane są w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Nowe Miasto w okresie lipiec 2013 - czerwiec 2014
Informujemy, że "opłatę śmieciową" należy uiszczać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy.
Urząd Gminy w Nowym Mieście informuje, że rozpoczęła się realizacja inwestycji „Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Nowym Mieście”.
Mobilna akcja zbierania elektrośmieci odbędzie się w dniu 23 września 2013 roku od godziny 9.00
Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym w Polsce projekcie poświęconym wspólnotom gruntowym pt.: ,,Inkubujemy Wspólnoty Gruntowe".
Zaproszenie na bezpłatny spływ kajakowy organizowany przez Przystań Kajakową Kaja w Sobieskach.
Dnia 16 września 2013 roku w sali narad Urzędu Gminy odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
Dnia 11 września 2013 roku w sali narad Urzędu Gminy odbyło się spotkanie z sołtysami.
Przypominamy, że 30 września 2013 roku upływa termin do wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Niedokonanie opłaty w ustawowym terminie powoduje wygaśnięcie zezwolenia z mocy prawa.
Dnia 10 czerwca 2013 roku została przyjęta Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Nowe Miasto.
Godziny otwarcia boiska we wrześniu 2013r.
W dniu 10 października 2013 roku o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Nowe Miasto odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy.
Kampania społeczna NEFROTEST ponownie w Płońsku. Akcja skierowana jest do osób od 50 roku życia.
Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii!
Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań: Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Dnia 18 października 2013 roku o godz. 18.00 na hali sportowej przy Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście odbędzie się turniej piłki nożnej pod hasłem ,,II Turniej Pokoleń".
Marszałek Województwa Mazowieckiego objął honorowym patronatem konkurs ,,Mazowieckie Barwy Wolontariatu", którego głównym celem jest promocja wolontariatu wśród mieszkańców naszego województwa.
Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje o spotkaniu rekrutacyjnym, które odbędzie się dnia 30.10.2013r., w związku z pracą dla 120 osób przy montażu podzespołów elektronicznych w fabryce TCL w Żyrardowie.
Godziny otwarcia boiska w październiku 2013 roku
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dnia 10 października 2013 roku w sali narad Urzędu Gminy odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
Dnia 8 listopada 2013 roku o godz. 13.00 w Przedszkolu Samorządowym im. Misia Uszatka w Nowym Mieście odbędzie się uroczystość upamiętniająca 95 rocznicę odzyskania niepodległości przez Naród Polski.
Od listopada 2012 roku w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście i Szkole Podstawowej w Gościminie Wielkim w klasach I - III odbywają się zajęcia w ramach projektu systemowego "Indywidualizacja z Gminą Nowe Miasto".
W dniu 22 października 2013 roku w Urzędzie Gminy w Nowym Mieście odbyła się uroczystość wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, jubilatom obchodzącym 50 –lecie pożycia małżeńskiego, mieszkającym na terenie gminy Nowe Miasto.
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 23 sierpnia 2013 roku ulegają zmianie numery telefonów w Urzędzie.
Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście zaprasza na Koncert Jesienny, który odbędzie się dnia 24 listopada 2013 roku o godz. 15.00
Rada Rodziców i Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Mieście zapraszają na Wieczór Andrzejkowy.
W dniu 5 grudnia 2013 roku o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Nowe Miasto odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
Dnia 24 listopada 2013 roku w sali OSP Nowe Miasto odbył się III KONCERT JESIENNY organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście.
Już po raz trzeci w naszej gminie 11 listopada 2013 roku odbyły się gminno-parafialne obchody Narodowego Święta Niepodległości.
W dniu 14 listopada 2013 roku setne urodziny obchodziła Pani Helena Jankowska z Gościmina Wielkiego.
Projekt finansowany jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.
w ramach Projektu: „Edukacja kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W dniu 30 grudnia 2013 roku o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Nowe Miasto odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service