do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja dotycząca wydawania zezwoleń

na prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną

lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638), prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.

Zezwolenie wydaję się na wniosek osoby zamierzającej prowadzić hodowlę psów agresywnych lub utrzymywać takiego psa.

Organ wydaje zezwolenie jeśli wnioskodawca zapewni, że pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które nie stanowią zagrożenia dla ludzi lub zwierząt.

W sytuacji gdy pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt zezwolenia nie wydaje się  a wydane cofa się.

W przypadku zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, właściwy organ dokonuje zmiany zezwolenia.

Rozstrzygnięcia w sprawie wydania zezwolenia oraz cofnięcia zezwolenia, są podejmowane w formie decyzji administracyjnej.

Zgodnie z art. 37 a ustawy o ochronie zwierząt osoby prowadzące hodowlę lub utrzymujące psa rasy uznawanej za agresywną bez zezwolenia podlegają karze aresztu lub grzywny.

 

Co powinienem wiedzieć ?

 

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. Wykaz ten powstał po zasięgnięciu opinii Związku kynologicznego. Zgodnie z § 1 rozporządzenia wykaz obejmuje następujące rasy psów:

1) amerykański pit bull terrier;

2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

3) buldog amerykański;

4) dog argentyński;

5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

6) tosa inu;

7) rottweiler;

8) akbash dog;

9) anatolian karabash;

10) moskiewski stróżujący;

11) owczarek kaukaski.

Krok po kroku

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek ( Załączniki do pobrania) lub  napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny).
  2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
  3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymanie  psa rasy uznawanej za agresywną i dowód jej wniesienia  dołącz do wniosku.
  4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa  lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu,

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia  na prowadzenie hodowli /utrzymywanie psa/psów rasy uznawanej za agresywną wraz z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku.
  1. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

  • 82 zł  opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia – dla osób fizycznych,
  • 616 zł dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w zakresie hodowli lub utrzymywania psów ras uznawanych za agresywne,
  • w  przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Opłata skarbowa – zgodnie   z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ((Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.). Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwila złożenia wniosku o wydanie zezwolenia. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Gminy Nowe Miasto, w Banku Spółdzielczym Płońsk o/ Nowe Miasto nr: 11 8230 0007 0203 5206 2000 0003 i potwierdzenie wpłaty podpiąć do wniosku.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Nowe Miasto

Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska

ul. Apteczna 8

09 -120 Nowe Miasto
pok. nr 15  w godz. od 8.00 do 16.00
tel. 23 6614935

 

Osoba prowadząca sprawę:

Alina Jasińska – Główny specjalista ds. gospodarki odpadami komunalnymi.

Nowe Miasto, wrzesień  2020

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service