do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 5) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Sołectwa są jednostkami pomocniczymi Gminy. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy.
 
Wykaz sołectw, sołtysów i rad sołeckich Miasta i Gminy Nowe Miasto
wg. stanu na dzień 06 lutego 2023 roku.
 
L.P.SOŁECTWOSOŁTYSRADA SOŁECKA
1 Aleksandria-Popielżyn Dolny Rurka Wiesław

1. Brzeszkiewicz Mieczysław

2. Piotrowski Józef

3. Dalecki Wiesław

2 Anieli - Belin Wiącek Józef

1. Smolińska-Romanowicz  Agnieszka

2. Wiecińska Renata

3. Wiśniewska Beata

3 Czarnoty Zieliński Alfred

1. Żochowski Adam

2. Kozłowski Andrzej

3. Obrębska Halina

4 Gawłowo Szpigiel Ewa

1. Bafeltowski Adam

2. Kozłowski Adam

3. Dalecka Agata

5 Gawłówek Żbikowski Jacek

1. Ostrowski Edward

2. Kosewska Wiesława

3. Żbikowska Aldona

6 Gościmin Wielki Kalińska Anna

1. Ciosek Stanisław

2. Ciosek Kamil

3. Ostrowski Czesław

7 Gucin Masłowski Janusz

1. Jeleń Mariola

2. Masłowska Marzanna

3. Osiński Edward

8 Grabie Wójcik Arkadiusz

1. Szwejkowska Monika

2. Górecki Krzysztof

3. Siwek Ewa

9 Henrykowo Ignaczewski Andrzej

1. Ignaczewwska Marianna

2. Kamińska Zofia

3. Jastrzębski Jarema

10 Janopole Małecki Krzysztof

1. Kopczyńska Małgorzata

2. Nowak Helena

3. Górecki Mariusz

11 Jurzyn-Modzele Bartłomieje  Wędrowski Ryszard

1. Piekarzewska Monika

2. Murawski Andrzej

3. Barcikowski Piotr

12  Jurzynek  Ernest Wojciech

1. Listkowski Włodzimierz

2. Ernest Elżbieta

3. Szarek Marianna

13  Kadłubówka Oporski Adam

1. Wiktorowicz Tadeusz

2. Gzowska Małgorzata

3. Gzowski Jarosław

14  Karolinowo Blicharski Jacek

1. Kołpaczewska Elżbieta

2. Żebrowska Renata

3. Szkutnik Wioletta

15  Kubice Stańczak Maria

1. Raczyński Wojciech

2. Radomski Sławomir

3. Pawłowski Jerzy

16  Latonice Małecka Bożena

1. Rulkowska-Kowalska Izabela

2. Powałowski Maciej

3. Krzeszewski Rafał

17  Miszewo B Żochowska Ewa

1. Chojnacki Janusz

2. Kozłowska Ewa

3. Kozłowska Wiesława

18  Miszewo Wielkie Urbańska Beata

1. Zamęcki Wojciech

2. Rozumski Maciej

3. Urbański Jan

19  Nowe Miasto Zielińska Jadwiga

1. Żarek Stanisław

2. Słupski Paweł

3. Wojciechowska Grażyna

20  Nowe Miasto-Folwark Szczepańska Stanisława

1. Ebert Jarosław

2. Sobczyńska Katarzyna

3. Zielińska Ewa

21  Nowosiółki Mrozek Hanna 1. Sochocka Jolanta

2. Przeorska Marzena

3. Daab Bogumiła

22  Przepitki Maksiewicz Paweł

1. Napiórkowska Paulina

2. Tomczak Wioleta
23  Rostki Kuskowski Ireneusz

1. Murawska Mariola

2. Murawska Agnieszka

3. Murawska Iwona

24  Salomonka Markieta Dorota

1. Cichocki Edward

2. Ebert Mieczysław

3. Markieta Andrzej

25  Szczawin-Adamowo Kamiński Jacek

1. Wiecińska Monika

2. Elak Adam

3. Oleksiak Krzysztof

26  Tomaszewo  Sot Dariusz

1. Zielińska Regina

2. Zieliński Jerzy

3. Ozimek-Sot Aleksandra

27  Władysławowo Rutkowski Marek

1. Leszczyński Mirosław

2. Sobczyński Roman

3. Nowak Stanisław

28  Wólka Szczawińska Małecki Ryszard

1. Olszewski Eugeniusz

2. Jakubowski Kazimierz

3. Milewski Andrzej

29  Zakobiel Ziemińska Wioletta

1. Bilińska Barbara

2. Sobczyńska Agnieszka

3. Karabin Zbigniew

30  Zasonie Żebrowska Elżbieta

1. Jakubiak Monika

2. Świtalska Grażyna

3. Pawlak Beata

31  Zawady B  Kawecki Łukasz

1. Supiński Zdzisław

2. Kawecka Grażyna

3. Zieliński Paweł

32  Zawady Stare Banach Hanna

1. Jakubiak Urszula

2. Biliński Sławomir

3. Jakubiak Stanisław

33  Żołędowo Zawadzka Anna

1. Kapczyński Arkadiusz

2. Zawadzki Daniel

3. Zalewska Alina

 

 
 
 
 

 

Podstawa prawna:

  1. Uchwała Rady Gminy Nr V/33/90 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 23 listopada 1990 roku., w sprawie utworzenia sołectw na terenie Gminy Nowe Miasto.
  2. Uchwała Nr 19/III/2002 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale w sprawie utworzenia sołectw na terenie Gminy Nowe Miasto.
  3. Statuty 33 sołectw wprowadzone Uchwałami Rady Gminy Nowe Miasto od Nr 121/XX/2009 do Nr 153/XX/2009 w sprawie statutów sołectw.
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service