do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 5) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Sołectwa są jednostkami pomocniczymi Gminy. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy.
 
Wykaz sołectw, sołtysów i rad sołeckich Miasta i Gminy Nowe Miasto
wg. stanu na dzień 06 lutego 2023 roku.
 
L.P. SOŁECTWO SOŁTYS NR TELEFONU RADA SOŁECKA
1 Aleksandria-Popielżyn Dolny Rurka Wiesław

606 701 535

1. Brzeszkiewicz Mieczysław

2. Piotrowski Józef

3. Dalecki Wiesław

2 Anielin - Belin Wiącek Józef

509 570 694

1. Smolińska-Romanowicz  Agnieszka

2. Wiecińska Renata

3. Wiśniewska Beata

3 Czarnoty Zieliński Alfred 600 357 399

1. Żochowski Adam

2. Kozłowski Andrzej

3. Obrębska Halina

4 Gawłowo Szpigiel Ewa

885 450 021

1. Bafeltowski Adam

2. Kozłowski Adam

3. Dalecka Agata

5 Gawłówek Żbikowski Jacek 502 300 532

1. Ostrowski Edward

2. Kosewska Wiesława

3. Żbikowska Aldona

6 Gościmin Wielki Kalińska Anna 793 857 432

1. Ciosek Stanisław

2. Ciosek Kamil

3. Ostrowski Czesław

7 Gucin Masłowski Janusz 509 483 247

1. Jeleń Mariola

2. Masłowska Marzanna

3. Osiński Edward

8 Grabie Wójcik Arkadiusz 504 584 663

1. Szwejkowska Monika

2. Górecki Krzysztof

3. Siwek Ewa

9 Henrykowo Ignaczewski Andrzej 23 661 45 92

1. Ignaczewwska Marianna

2. Kamińska Zofia

3. Jastrzębski Jarema

10 Janopole Małecki Krzysztof 571 341 682

1. Kopczyńska Małgorzata

2. Nowak Helena

3. Górecki Mariusz

11 Jurzyn-Modzele Bartłomieje Wędrowski Ryszard 605 387 738

1. Piekarzewska Monika

2. Murawski Andrzej

3. Barcikowski Piotr

12  Jurzynek  Ernest Wojciech 517 344 586

1. Listkowski Włodzimierz

2. Ernest Elżbieta

3. Szarek Marianna

13  Kadłubówka Oporski Adam

505 548 166

1. Wiktorowicz Tadeusz

2. Gzowska Małgorzata

3. Gzowski Jarosław

14  Karolinowo Blicharski Jacek 505 999 469

1. Kołpaczewska Elżbieta

2. Żebrowska Renata

3. Szkutnik Wioletta

15  Kubice Stańczak Maria 797 514 149

1. Raczyński Wojciech

2. Radomski Sławomir

3. Pawłowski Jerzy

16  Latonice Małecka Bożena 600 317 523

1. Rulkowska-Kowalska Izabela

2. Powałowski Maciej

3. Krzeszewski Rafał

17 Miszewo B Żochowska Ewa 604 525 586

1. Chojnacki Janusz

2. Kozłowska Ewa

3. Kozłowska Wiesława

18 Miszewo Wielkie Urbańska Beata  ---

1. Zamęcki Wojciech

2. Rozumski Maciej

3. Urbański Jan

19  Nowe Miasto Zielińska Jadwiga 667 309 325

1. Żarek Stanisław

2. Słupski Paweł

3. Wojciechowska Grażyna

20 Nowe Miasto-Folwark Szczepańska Stanisława 506 120 992

1. Ebert Jarosław

2. Sobczyńska Katarzyna

3. Zielińska Ewa

21  Nowosiółki Mrozek Hanna 662 714 635 1. Sochocka Jolanta

2. Przeorska Marzena

3. Daab Bogumiła

22  Przepitki Maksiewicz Paweł 572 938 753

1. Napiórkowska Paulina

2. Tomczak Wioleta
23  Rostki Kuskowski Ireneusz 600 829 863

1. Murawska Mariola

2. Murawska Agnieszka

3. Murawska Iwona

24  Salomonka Markieta Dorota 669 168 572

1. Cichocki Edward

2. Ebert Mieczysław

3. Markieta Andrzej

25 Szczawin-Adamowo Kamiński Jacek 505 238 574

1. Wiecińska Monika

2. Elak Adam

3. Oleksiak Krzysztof

26 Tomaszewo  Sot Dariusz 504 246 544

1. Zielińska Regina

2. Zieliński Jerzy

3. Ozimek-Sot Aleksandra

27 Władysławowo Rutkowski Marek 723 939 144

1. Leszczyński Mirosław

2. Sobczyński Roman

3. Nowak Stanisław

28 Wólka Szczawińska Małecki Ryszard 517 076 652

1. Olszewski Eugeniusz

2. Jakubowski Kazimierz

3. Milewski Andrzej

29 Zakobiel Ziemińska Wioletta 692 167 945

1. Bilińska Barbara

2. Sobczyńska Agnieszka

3. Karabin Zbigniew

30 Zasonie Żebrowska Elżbieta 507 647 815

1. Jakubiak Monika

2. Świtalska Grażyna

3. Pawlak Beata

31 Zawady B  Kawecki Łukasz 695 215 496

1. Supiński Zdzisław

2. Kawecka Grażyna

3. Zieliński Paweł

32 Zawady Stare Banach Hanna 517 249 697

1. Jakubiak Urszula

2. Biliński Sławomir

3. Jakubiak Stanisław

33 Żołędowo Zawadzka Anna 693 467 705

1. Kapczyński Arkadiusz

2. Zawadzki Daniel

3. Zalewska Alina

 

 
 
 
 

 

Podstawa prawna:

  1. Uchwała Rady Gminy Nr V/33/90 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 23 listopada 1990 roku., w sprawie utworzenia sołectw na terenie Gminy Nowe Miasto.
  2. Uchwała Nr 19/III/2002 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale w sprawie utworzenia sołectw na terenie Gminy Nowe Miasto.
  3. Statuty 33 sołectw wprowadzone Uchwałami Rady Gminy Nowe Miasto od Nr 121/XX/2009 do Nr 153/XX/2009 w sprawie statutów sołectw.
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service