do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Towarzystwo Ludowe SONA z Nowego Miasta – od trzech lat w społeczności lokalnej

W dniu 10 marca 2012 r. w Nowym Mieście k/Płońska, odbyło się zebranie założycieli stowarzyszenia pod nazwą: Towarzystwo Ludowe SONA. Organizacja posiada osobowość prawną i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 kwietnia pod nr 0000419304. Prezesem, pomysłodawcą i organizatorem Towarzystwa jest Leonard Milewski. W skład Zarządu wchodzą: Urszula Borzęcka, Grażyna Smukowska, Wioletta Szkutnik i Zygmunt Szwejkowski.

Stowarzyszenie Towarzystwo Ludowe SONA powstało z misją rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez inspirowanie i pobudzanie aktywności społeczności lokalnych oraz wspieranie działań integrujących tę społeczność, które w sposób znaczący wpłyną na szeroko pojętą poprawę jakości życia oraz integrację mieszkańców na poziomie zarówno poszczególnych gmin, jak i całego powiatu płońskiego. Chcemy być dla władz samorządowych lokalnych i wojewódzkich sprzymierzeńcami i ważnym partnerem społecznym w budowaniu i rozwijaniu lokalnej demokracji oraz rozwiązywaniu problemów mieszkańców naszego regionu.

Prowadzimy działalność na rzecz animowania lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską; rozwijania uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym; integracji społeczności lokalnej oraz wspierania rozwoju i promocji naszych „małych ojczyzn” i ziemi płońskiej. Ponadto poprzez realizowane przedsięwzięcia i wydarzenia chcemy upamiętniać historię chłopskiej myśli i wartości ludowych, pamiętać o swoim rodowodzie i roli, jaką odegrał ruch ludowy w budowaniu suwerennej ojczyzny.  Chcemy przypominać, jak w dziejach każdego kraju i narodu ważna jest tradycja, „bo człowiek jest silny tym, z czego wyrasta”. Nie potrzebujemy chodzić czyjąś drogą, mamy swoją, prostą i jasną. Zrobić możemy wiele, trzeba tylko chcieć.

Działalność Stowarzyszenia realizowana jest na zasadach wolontariatu przez członków i sympatyków z różnym stażem i doświadczeniem życiowym, starsi i bardzo młodzi, którzy chcą coś zrobić dla innych i dla siebie, wspólnie budować umiejętności współdziałania całej społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów gminy oraz wpływania na jej rozwój społeczno-gospodarczy.

Wydarzenia i projekty zrealizowane przez Towarzystwo Ludowe SONA

Poniżej przedstawiono chronologicznie ważniejsze wydarzenia w ramach działalności stowarzyszenia Towarzystwo Ludowe SONA.

Ważniejsze projekty zrealizowane w 2012 r.:

 • 26 kwietnia 2012 - rejestracja Towarzystwa w KRS (Krajowym Sądzie Rejestrowym)
 • 12 maja 2012: „Majówka z Towarzystwem Ludowym SONA”. Festyn inaugurujący działalność Towarzystwa
 • 3 czerwca 2012: „Koncert Maryjny” w Łopacinie – Pustelnia. Współudział w realizacji koncertu. Podziękowaliśmy osobom aktywnym społecznie wręczając podczas koncertu książki i albumy z dedykacją.
 • 2 września 2012: Dożynki parafialne w Nowym Mieście w otoczeniu kościoła. Partnerstwo: Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Nowym Mieście.
 • 22 grudnia 2012: Spotkanie opłatkowe społeczności lokalnej w OSP Nowe Miasto

Ważniejsze projekty zrealizowane w 2013 r.:

 • 20 stycznia 2013: „Noworoczny koncert kolęd”, w kościele pw. św. Anny w Nowym Mieście. Koncertw wykonaniu oktetu męskiego „Oktawian” śpiewaków z chóru Teatru Wielkiego Opery Narodowej oraz Warszawskiej Opery Kameralnej, dyrygowała Pani Barbara Hijewska
 • 9 lutego 2013: Bal karnawałowy, charytatywny w OSP Karolinowo. Zebrano środki na wycieczkę dla dzieci ze szkoły w Nowym Mieście.
 • 24 marca 2013: Spotkanie wielkanocne dla społeczności lokalnej w OSP Nowe Miasto. Partnerstwo: Zarząd Gminny PSL w Nowym Mieście
 • 18 maja: „Majówka z „SONĄ” i Święto Ludowe. Celem projektu była promocja dziedzictwa i wartości kultury ludowej Mazowsza oraz integracja społeczności poprzez wspólną zabawę. Patronat objął z udziałem Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • 1 września 2013: „Dożynki – Święto Plonów 2013 w Nowym Mieście”. Celem uroczystości było zachowanie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, zaspokojenie potrzeb kultywowania tradycji oraz wzrost poczucia świadomości społeczności lokalnej. Uhonorowano i wręczono odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” – przekazane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerstwo: Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Nowym Mieście, Zarząd Gminny PSL w Nowym Mieście. W programie m.in. bezpłatne warsztaty z metod wytwarzania wybranych produktów żywnościowych tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych wraz z degustacją, występy zespołów. Patronat honorowy: Stanisław Kalemba, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Jan Mączewski, Starosta Powiatu Płońskiego.
 • 10 listopada 2013: Obchody „11 listopada Święto Niepodległości w Nowym Mieście”. Celem wydarzenia było upamiętnienie odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i krzewienie postaw patriotycznych. Wykonano koncert pieśni patriotycznych, wystawy, przegląd filmów i piknik. Partnerstwo: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie oraz Zarząd Gminny PSL w Nowym Mieście.
 • 21 grudnia 2013: spotkanie opłatkowe dla społeczności lokalnej w OSP Nowe Miasto.

Ważniejsze projekty zrealizowane w 2014 r.:

 • 22 lutego 2014: Bal karnawałowy, charytatywny w OSP Nowe Miasto. Zebrano środki na wycieczkę dla dzieci ze szkoły w Gościminie Wielkim
 • 12 kwietnia 2014: Spotkanie wielkanocne dla społeczności lokalnej w OSP Nowe Miasto. Partnerstwo Zarząd Gminny PSL w Nowym Mieście.
 • 17 maja 2014: Spotkanie z Jarosławem Kalinowskim posłem do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczącym Rady Naczelnej PSL w OSP Karolinowo. Partnerstwo Zarząd Gminny PSL w Nowym Mieście. Temat spotkania „Rozwój obszarów wiejskich w okresie programowania środków UE 2014-2020”. Wspólne grillowanie.
 • 29 czerwca 2014: Obchody Święta Ludowego w OSP Karolinowo. Celem wydarzenia było zachowanie dziedzictwa kulturowego, zaspokojenie potrzeb kultywowania tradycji oraz wzrost poczucia świadomości lokalnej mieszkańców. Partnerstwo Zarząd Gminny PSL w Nowym Mieście. W programie m.in. bezpłatne warsztaty z „ginących zawodów”, w tym warsztaty z metod wytwarzania wybranych produktów żywnościowych tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych wraz z degustacją, występy zespołów. Warsztaty prowadzili twórcy ludowi ze Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich, Kurpiowskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Patronat objął i wziął udział Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Jarosław Kalinowski Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Rady Naczelnej PSL
 • 21 grudnia 2014: spotkanie opłatkowe dla społeczności lokalnej w OSP Nowe Miasto

 

Dla realizacji niektórych projektów Zarząd Stowarzyszenia pozyskał środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach wspófinansowania z UE oraz od osób i firm prywatnych.


Opracowanie: Leonard Milewski

 

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service