do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANE TELEADRESOWE

URZĄD MIASTA I GMINY NOWE MIASTO

ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto

pow. płoński, woj. mazowieckie

tel. (23) 661 49 20 do 22, 570 983 696

fax (23) 661 49 23

Adrers skrytki EePUAP: 7q5gy51wkw

e-mail: info@ugnowemiasto.pl

www.ugnowemiasto.pl

www.bipnowemiasto.pl

 

GODZINY PRACY URZĘDU

poniedziałek - piątek w godz. 8.00- 16.00

 

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO

poniedziałek - piątek w godz. 8.00- 16.00

URZĄD MIASTA I GMINY
NOWE MIASTO

MIASTO I GMINA
NOWE MIASTO

NIP  567 12 64 071

REGON 000548330

NIP  567 17 86 697

REGON 130378284

KOD TERYTORIALNY 1420083

KONTO BANKOWE MIASTA I GMINY NOWE MIASTO

Rachunki bankowe obsługiwane przez Bank Spółdzielczy w Płońsku.

 

 

Nr  11 8230 0007 0203 5206 2000 0003

 (dotyczy opłat skarbowych za wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego dotyczących zdarzeń, wpłat podatków, opłat lokalnych, czynszów, użytkowania wieczystego, udostępnienia danych osobowych, pasa drogowego, darowizn na rzecz gminy,
opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
)

 

 

Nr   97 8230 0007 0203 5206 2000 0007 

(dotyczy gospodarowania odpadami komunalnymi)

 

Urząd Miasta i Gminy prowadzi obsługę Miasta i Gminy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokonywania wszelkich rozliczeń.


 

Wszystkie faktury należy wystawiać na podmiot o nazwie:

 

MIASTO I GMINA NOWE MIASTO

ul. Apteczna 8, 09 - 120 Nowe Miasto

NIP  567 17 86 697

 
 
 
 

SZANOWNI PAŃSTWO,

w przypadku składania drogą mailową wniosków o udzielenie informacji publicznej, prosimy o ich kierowanie wyłącznie na poniższy adres:

info@ugnowemiasto.pl

Z powyższego adresu mailowego wnioski kierowane są do rejestracji i załatwiane przez właściwą komórkę merytoryczną.

 

 
 
 
 

 

 

L.P.

KONDYGNACJA

NR POKOJU

NUMER TELEFONU

STANOWISKA

1

parter

4

(23) 661 49 24

Sławomir Dariusz Zalewski

Burmistrz Miasta i Gminy

2

1

(23) 661 49 25

Mariola Bugalska 

Sekretarz

Miasta i Gminy Nowe Miasto

mbugalska@ugnowemiasto.pl

REFERAT ORGANIZACYJNY I OŚWIATY

3    

parter

 

 

 

 

   

3

 

 

 

(23) 661 49 20 do 22

570 983 696

Fax

(23) 661 49 23

 SEKRETARIAT

 info@ugnowemiasto.pl

4

Bogumiła Bilińska

Główny specjalista

ds. kancelaryjnych

bbilinska@ugnowemiasto.pl

5

Joanna Jankowska

Pomoc administracyjna

jjankowska@ugnowemiasto.pl

6

Anna Kawecka

Starszy specjalista

ds. kancelaryjnych

awiktorowicz@ugnowemiasto.pl

7

5

(23) 661 49 30

 

Jolanta Bandurska

Główny specjalista

ds. organizacyjnych i kadr

jbandurska@ugnowemiasto.pl

------------------

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 8

Katarzyna Gers

Główny specjalista

ds. ochrony informacji

i promocji gminy

kmaksiewicz@ugnowemiasto.pl

9

 

2

 

(23) 661 49 28

Justyna Palewska

Główny specjalista

ds. oświaty

jpalewska@ugnowemiasto.pl

10

(23) 661 49 27

Izabela Rulkowska- Kowalska

Główny specjalista

ds. działalności gospodarczej i archiwum

irulkowska@ugnowemiasto.pl

11

(23) 661 49 28

Tomasz Nowaliński

Informatyk urzędu

tnowalinski@ugnowemiasto.pl

12

I piętro

11

(23) 661 49 38

Paweł Słupski

Podinspektor ds. obsługi
rady miejskiej

pslupski@ugnowemiasto.pl

 

13

I piętro

14

(23) 661 49 43

Magdalena Mrozek

Pracownik administracyjny

mmrozek@ugnowemiasto.pl

 

14

 I piętro 

15 

 

(23) 661 49 35

 

Alina Jasińska
Główny specjalista

ds. gospodarki odpadami komunalnymi

ajasinska@ugnowemiasto.pl

15

Agata Krulikowska

Starszy specjalista

ds. ochrony środowiska

akrulikowska@ugnowemiasto.pl

16

 

 I piętro

16 

(23) 661 49 41

 

Anna Michalska

Starszy specjalista
ds. gospodarki gruntami
i mienia komunalnego

amichalska@ugnowemiasto.pl

17

Łukasz Kamiński

Starszy referent

ds. planowania przestrzennego

lkaminski@ugnowemiasto.pl

 
 18   

 I piętro

  

7

  

(23) 661 49 40

Katarzyna Maranowska

Główny specjalista

ds. inwestycji i dróg

kmaranowska@ugnowemiasto.pl

 19

Justyna Małecka

Główny specjalista

ds. zamówień publicznych
i inwestycji

jmalecka@ugnowemiasto.pl

20

Natalia Pawęcka

Specjalista ds. inwestycji

npawecka@ugnowemiasto.pl

 URZĄD STANU CYWILNEGO

21

I piętro

12

(23) 661 49 37

Gabriela Gizińska

Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego

zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych

usc@ugnowemiasto.pl

 

Jolanta Bandurska

Z-ca Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego

jbandurska@ugnowemiasto.pl

 REFERAT FINANSOWY

22

I piętro

6

(23) 661 49 29

Anna Daszczyńska

Skarbnik

Miasta i Gminy Nowe Miasto

Kierownik Referatu

skarbnik@ugnowemiasto.pl

23

8

 

 

(23) 661 49 34

 

Elżbieta Szymala

Główny specjalista

ds. księgowości budżetowej

eszymala@ugnowemiasto.pl 

24

Bożena Pawlak

Główny specjalista

ds. księgowości budżetowej

bpawlak@ugnowemiasto.pl

25

Wioleta Leszczyńska

Główny specjalista

ds. księgowości budżetowej

i windykacji

wleszczynska@ugnowemiasto.pl 

26

 

10

 

 

(23) 661 49 31

 

Adam Bugalski

Główny specjalista

ds. wymiaru podatków

i księgowości podatkowej

abugalski@ugnowemiasto.pl

27

Małgorzata Balcerzak

Główny specjalista

ds. księgowości i windykacji podatkowej

mbalcerzak@ugnowemiasto.pl

28

Anna Czajkowska

Starszy specjalista

ds. wymiaru podatków

aczajkowska@ugnowemiasto.pl

 

29

  14

(23) 661 49 43

Juliusz Wardzyński

Komendant Straży Miejskiej

………………….

Główny specjalista

ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

jwardzynski@ugnowemiasto.pl

 

 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parter

(skrzydło budynku)

18

(23) 661 49 56

601 457 447

Monika Dzielińska

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mdzielińska@gops.ugnowemiasto.pl

2

20  

 Gabriela Podczaska

Specjalista pracy socjalnej

gpodczaska@gops.ugnowemiasto.pl

3

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23) 661 49 55

601 457 447

 

 

 

 Katarzyna Szmulewicz

Pracownik socjalny

4

 Magdalena Palewska

Starszy pracownik socjalny

mpalewska@gops.ugnowemiasto.pl

5

19

 Dawid Jeleń

Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

6

 Katarzyna Świtalska

Stanowisko

ds. świadczenia wychowawczego

kswitalska@gops.ugnowemiasto.pl

7

18

 

 Ewa Kowalczuk

Asystent rodziny

8

 

21

(23) 661 49 59

601 457 447

 Joanna Nowalińska

Główny księgowy

jnowalinska@gops.ugnowemiasto.pl

 

Mariola Bugalska

Przewodnicząca Miejsko-Gminnej Komisji

 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

(23) 661 49 25

Elżbieta Dzięgielewska

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

(23) 661 49 55

 

MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

1

 

 

 

 

  

skrzydło budynku

 

 

534 161 110

Przemysław Ołdakowski

Kierownik Miejsko-Gminnego Zakładu Komunalnego

poldakowski@ugnowemiasto.pl 

2

 

 

 

 

(23) 661 49 48 

 Anna Sitkiewicz

Główny Księgowy

asitkiewicz@ugnowemiasto.pl

3

Sylwia Paliszewska

Główny specjalista
ds. administracyjno- kancelaryjnych

spaliszewska@ugnowemiasto.pl

4

Hanna Bafeltowska

Pomoc administracyjna

hbafeltowska@ugnowemiasto.pl

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2024

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service