do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Nowym Mieście została powołana na podstawie art.41 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023r. poz.165) Zarządzeniem Nr 19A/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście.

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych stanowiących część strategii rozwiązywania problemów społecznych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz działania związane z przeciwdziałaniem przemocy.

Realizacja zadań komisji prowadzona jest na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii ma lata 2022-2025, uchwalonego przez Radę Miejską w Nowym Mieście.

Siedziba MGKRPA – ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto

tel. (23) 661 49 20 do 22

(23) 661 49 55

tel./fax (23) 661 49 23

Skład Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • Mariola Bugalska - Przewodnicząca
 • Jolanta Bandurska - Sekretarz

Członkowie:

 • Czarnecka Marianna
 • Dzięgielewska Elżbieta
 • Podczaska Gabriela
 • Kowalczuk Ewa
 • Palewska Justyna
 • Ambrochowicz Marek

W skład komisji wchodzą osoby posiadające przeszkolenie w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy.

 

aktualizacja: kwiecień, 2023

 

 
 
 
 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Terapii Uzależnień i Świadczeń  Psychologicznych „SZANSA” w Płońsku

ul. Mickiewicza 4

09-100 Płońsk

 • Poradnia terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
 • Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

kontakt : (23) 662 44 66

 
 
 
 
 
 
 
 

 Dane teleadresowe ośrodków, poradni i przychodni zajmujących się uzależnieniami od alkoholu:

PORADNIA TERAPI UZALEŻNIEŃ W NASIELSKU

ul. Warszawska 52

05-190 Nasielsk

tel. (23) 693 02 50

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZASNYSZU

ul. Sadowa 9

06-300 Przasnysz

tel. (29) 753 43 00

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ W CIECHANOWIE

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

06-400 Ciechanów

tel. (23) 672 32 71

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TERAPI UZALEŻNIEŃ

I ŚWIADCZEŃ PSYCHOLOGICZNYCH ,,SZANSA" W PŁOŃSKU

ul. Wiejska 25

09-100 Płońsk

tel. (23) 662 44 66

OŚRODEK TERAPI UZALEŻNIEŃ W PRUSZKOWIE

 ul. Partyzantów 2/4

05-802 Pruszków

tel. (22) 758 68 09

 ODDZIAŁY ODWYKOWE I TERAPI UZALEŻNIEŃ W WARSZAWIE

ul. Sobieskiego 1/9

Warszawa

tel. (22) 458 26 85

 

ul. Marwilska 44

03-042 Warszawa

tel. (22) 814 57 32

 

ul. Żelazna 99

01-004 Warszawa

tel. (22) 636 56 09

 

Al. Jerozolimskie 47 m 3

00-697 Warszawa

tel. (22) 629 25 85

 ODDZIAŁY LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW

ABSTYNENCYJNYCH W WARSZAWIE

 Szpital Praski

Al. Solidarności 61

03-401 Warszawa

tel. (22) 619 59 11

 

ul. Kolska 2/4

01-045 Warszawa

tel. (22) 838 91 36

 

ul. Kondratowicza 8

03-242 Warszawa

tel. (22) 326 57 07

Podstawa prawna:

 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012r. poz.1356).
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2012r. poz.124).
 • Uchwała Nr 133/XXIV/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
 • Uchwała Nr 134/XXIV/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

 

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service