do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UKS VICTORIA

Na terenie Gminy Nowe Miasto działa Uczniowski Klub Sportowy VICTORIA Nowe Miasto, który jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków piłki nożnej. Siedzibą Klubu jest Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście .

Celem Klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły. Klub realizuje cele poprzez:

  1. angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  2. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
  3. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju  ich sprawności fizycznej i umysłowej.
  4. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
  5. organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa     sportowego.    .
  6. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Młode pokolenie pełne zapału, wskrzesza iskrę sportowej rywalizacji i dąży do spełnienia marzeń o światowych murawach stadionów.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service