do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nowe Miasto, 17 czerwca 2020

 

WAŻNA INFORMACJA

DLA WŁAŚCICIELI LASÓW

 

        Zawiadamiam, że zgodnie z art. 21 ust.4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.6) na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe Miasto od dnia 17 czerwca 2020 roku do dnia 17 sierpnia 2020 roku jest wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Gminy Nowe Miasto. Jednocześnie informuję, że:

  1. W okresie 30 dni od daty wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu (szablon do składania uwag dostępny w załączeniu). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków ( art. 21 ust. 5 w/w ustawy)
  2. Dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego (art. 21 ust.4 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
    o lasach)
  3. Prace taksacyjne prowadzone były wyłącznie na użytkach leśnych (Ls) stanowiących własność osób prywatnych
  4. Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płońsku (zgodnie ze stanem na dzień 8 kwietnia 2020 roku)
  5. Nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (Ls) .

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z Referatem Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk. Osoba do kontaktu: Szymon Pająk (23) 662- 77- 64 do 66 wew.145.

 
 
 
 
 
 
 
 

....................................................................

MAPY PRZEGLĄDOWE

....................................................................

 
 
 
 

....................................................................

OPERATY SZCZEGÓŁOWE

....................................................................

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service