do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

Gmina Nowe Miasto realizuje projekt pn. „Edukacja kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, który skierowany jest do uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

Od lutego 2014 roku w Zespole Szkół odbywają się zajęcia w ramach projektu „Edukacja kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście”.

Głównym celem projektu jest stworzenie szans rozwoju uczniom zdolnym i umożliwienie wyrównywania szans osiągającym słabsze wyniki w nauce, mającym trudności w dostępie do edukacji. W ramach projektu  organizowane są dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum zajęcia wyrównawcze i  rozwijające. Rekrutacja uczniów do projektu  odbywała się we wrześniu 2013 roku. Zgodnie z założeniami projektu wsparciem zostało objętych 170 uczniów (85 dziewczynek i 85 chłopców), z czego 88 osób to uczniowie Szkoły Podstawowej, a 82 osoby to uczniowie Gimnazjum.

Zajęcia realizowane w ramach projektu:

Szkoła Podstawowa

 • zajęcia dodatkowe z matematyki
 • zajęcia dodatkowe z języka polskiego
 • zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
 • zajęcia dodatkowe z przyrody
 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna

Gimnazjum

 • zajęcia dodatkowe z matematyki
 • zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
 • zajęcia dodatkowe z języka rosyjskiego
 • zajęcia dodatkowe z fizyki
 • zajęcia dodatkowe z chemii 
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • zajęcia wyrównawcze zajęcia z chemii
 • zajęcia wyrównawcze z fizyki
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 • doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna

 

Podczas zajęć wyrównawczych uczniowie doskonalą  stosowanie niezbędnych wiadomości i umiejętności  przydatnych w życiu codziennym, mają szansę nie tylko nadrobić braki, ale również  przygotować się do egzaminów zewnętrznych. Zajęcia rozwijające to możliwość dla uczniów zdobycia wiedzy wykraczającej poza podstawę programową. Udział w zajęciach pozwala uczniom na wyrównywanie deficytów oraz rozwój zainteresowań, dając jednocześnie możliwość odnoszenia sukcesów. Uczniowie mają większą wiarę w swoje możliwości, zwiększyła się również ich aktywność na zajęciach lekcyjnych i poprawiły się wyniki w nauce. Uczestnictwo w tych zajęciach zmotywowało uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy.

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne oraz wyposażono multimedialną pracownię językową, które mają ogromny wpływ na efektywność pracy, przez co zajęcia stają się ciekawsze.

Uczniowie chętnie uczęszczają na zajęcia, o czym świadczy wysoka frekwencja. Efekty pracy są już zauważalne. Zdobyte wiadomości i umiejętności uczniowie na bieżąco wykorzystują na lekcjach. Cieszy dobra atmosfera pracy w zespołach oraz zaangażowanie i zainteresowanie tematyką zajęć.

Utworzony został również i czynnie działa Szkolny Ośrodek Kariery. Odbywają się zajęcia indywidualne i grupowe dla wszystkich uczniów ostatnich klas oraz uczniów klas niższych – uczestników projektu w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w zakresie wspierania w programowaniu i realizacji ścieżki edukacyjnej i zawodowej w tym dostosowanie przyszłych absolwentów do potrzeb na rynku pracy. Korzystający ze Szkolnego Ośrodka Kariery uczniowie poprzez uczestniczenie w zajęciach są przygotowywani do samodzielnego poruszania się po rynku pracy. Nabywają umiejętności określania swoich słabych i mocnych stron, określają cele i priorytety swojego życia edukacyjno – zawodowego oraz konstruują indywidualny plan rozwoju kariery.

 

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service