do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEDNOSTKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W LATONICACH

Zarząd OSP Latonice:

 • Dylewski Krystian - Prezes
 • Wieciński Mariusz - Wiceprezes, Naczelnik
 • Gburzyński Patryk - Wiceprezes
 • Krzeszewski Artur - Z-ca Naczelnika
 • Łukasiewicz Antoni - Sekretarz
 • Klimkiewicz Rafał - Skarbnik
 • Krzeszewski Rafał - Gospodarz
 • Kunkowska Alina - Kronikarz

Komisja Rewizyjna:

 • Niedzielski Dariusz - Przewodniczący
 • Rosiak Krzysztof - Sekretarz
 • Stańczak Damian - Członek

Wyposażenie:

 • samochód ratowniczo - gasniczy marki Jelcz
 • motopompa marki Polonia PO3R
 
 
 
 

 

Z KART HISTORII...     

Jednostka OSP w Latoniach  powstała w 1956 roku. Pierwszym komendantem straży BYŁ dh Józef Prządak. W skład Zarządu wchodzili:

 • prezes – dh Kowalski Eugeniusz,
 • skarbnik- dh Konieczek Antoni,
 • sekretarz – dh Sobczyński Zygmunt.

Jednostka OSP liczyła wówczas 24 członków. Sprzęt strażacki wówczas składał się z: ręcznej motopompy, kilku odcinków węży i wózu konnego. W 1959 roku jednostka OSP otrzymała motopompę M-800 m-ki Polonia. W akcjach brały udział konie będące własnością dh Zygmunta Sobczyńskiego. Sprzęt był magazynowany u komendanta – dh Prządaka Jozefa.

Trudne warunki lokalowe zmusiły członków do powołania Komitetu Budowy Domu Strażaka i garażu. Społeczeństwo poparło zamierzenia i aktywnie włączyło się do podjętego czynu. Wiele prac związanych z budową remizy wykonano w czynie społecznym. Członkowie OSP dobrowolnie opodatkowali się na rzecz budowy. Inicjatywę budowy poparły także miejscowe władze.

18 września 1967 r. dzięki wspólnej pracy i pomocy władz oddano do użytku Dom Strażaka w Latoniach. Kosztorys budowy oprócz instalacji elektrycznej wynosił 330 tys.zł. Jednostka otrzymała tylko kwotę 123 tys.zł. Pozostałą sumę zrealizowano czynem społecznym. Wykonano we własnym zakresie pustaki, fundament, położono tynki, podłogę, wybudowano garaż, ogrodzono i zagospodarowano teren.

Mając wybudowany garaż i odpowiednie zabezpieczenie na sprzęt, jednostka OSP wszczęła starania o uzyskanie samochodu. W 1969 roku jednostka otrzymała  bezpłatnie pierwszy samochód strażacki marki Star 20 i motopompę.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service