do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  W GMINIE NOWE MIASTO

 
 
 
 
 
 
 
 

Uchwała Nr 194/XXIII/2021 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 15 kwietnia 2021 r. poz. 3393

 
 
 
 

Uchwała Nr 195/XXIII/2021 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy  Nowe Miasto w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których  zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 15 kwietnia 2021 r. poz. 3394.

 
 
 
 

Uchwała Nr 121/XIII/2020 RADY GMINY NOWE MIASTO z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i ustalenia stawki tej opłaty komunalnymi Dz. Urz. Woj. Maz.  w dniu 17 stycznia  2020 r. poz. 886.

 
 
 
 

Uchwała Nr 122/XIII/2020 RADY GMINY NOWE MIASTO z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 17 stycznia  2020 r. poz. 883.

 
 
 
 

 Uchwała Nr 37/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu  2 kwietnia 2019 r. poz. 4214.

 
 
 
 

Uchwała Nr 170/XX/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniająca Uchwałę NR 165/XIX/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 września 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ogłoszona Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 30 listopada 2020 r. poz.11701  

 
 
 
 

Uchwała Nr 165/XIX/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 września 2020 r w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ogłoszona Dz. Urz. Woj. Maz.  w dniu 7 października 2020 r. poz. 10073.

 
 
 
 

Uchwała Nr 138/XXV2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarnizwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Nowe Miasto  ogłoszona  Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 18 marca 2013 r. poz. 3252.

 
 
 
 

Uchwała Nr 139/XXV/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowe Miasto ogłoszona  Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 18 marca 2013 r. poz. 3253.

 
 
 
 

Harmonogramy wywozu odpadów segregowanych
z terenu gminy Nowe Miasto

 
 
 
 

Harmonogram wywozu nieczystości stałych dla firm
z terenu gminy Nowe Miasto 

 
 
 
 

Harmonogram wywozu nieczystości stałych dla działkowiczów
z terenu gminy Nowe Miasto 

 
 
 
 

 

Urząd Gminy w Nowym Mieście informuję, że wszelkich informacji dotyczących gospodarki opadami komunalny można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –16.00 w Urzędzie Gminy w Nowym Mieście - I piętro, pokój nr 15 lub telefonicznie:

23 6614935 – Alina Jasińska,

fax 23 6614923,

ajasinska@ugnowemiasto.pl

Referat Gopodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Kierownik referatu – Elżbieta Szymańska -  23 6614939

styczeń 2021 r.

 
 
 
 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
 
 
 

Informujemy, że "opłatę śmieciową" należy uiszczać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy.

Zapłaty należy dokonać w Banku Spółdzielczym Płońsk o/Nowe Miasto na konto     Nr 97 8230 0007 0203 5206 2000 0007 Gminy Nowe Miasto.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service