do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Targi Sadownictwa i Warzywnictwa w halach Targów Kielce największą w Polsce branżową imprezą dla producentów owoców i warzyw!
Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”.
Programu Współpracy Miasta i Gminy Nowe Miasto z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście informuje, że w związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. poszukuje rodzin chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, tzw. rodzin wspierających.
Kiedy? 10 grudnia 2023 roku Gdzie? park przy ul. Zielony Rynek w Nowym Mieście
Termin: 7 stycznia 2024 roku Godz. 14.30 Miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury w Nowym Mieście
w dniu 19 stycznia 2024 roku (piątek) Miejsko-Gminny Zakład Komunalny w Nowym Mieście NIE PRACUJE!
Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto na rok 2024
Zbliża się termin wniesienia opłaty rocznej za utrzymanie wpisu w Rejestrze BDO dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu pojazdy, produkty, sprzęt, baterie/akumulatory i opakowania!
Zadbajcie o swoich czworonogich przyjaciół!!!
Już tylko do 6 marca można zgłaszać drużyny do największego w Europie turnieju piłkarskiego dla dzieci – Pucharu Tymbarku. Na zwycięzców czekają niezwykłe nagrody – finał na PGE Narodowym, uczestnictwo w meczu reprezentacji Polski oraz spotkanie z kadrą narodową. Drużyny mogą zgłaszać zarówno nauczyciele wychowania fizycznego czy edukacji wczesnoszkolnej, jak i rodzice.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście informuje, że od stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.
V Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym
Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service