do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Absolutorium dla Wójta Gminy

Podczas XXVI Sesji Rady Gminy , która odbyła się 2 czerwca br. Rada Gminy Nowe Miasto potwierdziła prawidłowość działań finansowych Wójta Gminy Nowe Miasto w 2016 roku udzielając mu absolutorium

 
 
 
 

Sprawozdanie finansowe wcześniej uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz wszystkich stałych komisji rady.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Miasto odczytał opinię komisji dotyczącą kontroli wykonania budżetu wraz z rekomendacją do udzielenia Wójtowi absolutorium.

13 obecnych na sesji radnych podjęło uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016 oraz jednogłośnie  - 100%  głosów „za” udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Sławomirowi Zalewskiemu.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Caliński

Nowe Miasto, dnia 05 czerwca 2017r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service