do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesteśmy pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami.

Stwarzamy pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W trakcie zatrudnienia oferujemy:

  • zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę,
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • ruchomy czas pracy.

Doświadczenie zawodowe w ZUS można zdobyć także jako:

  • praktykant (praktyki absolwenckie odpłatne lub nieodpłatne i praktyki zawodowe),
  • stażysta,

W trakcie trwania praktyk lub staży zapewniamy:

  • zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych i wiedzy specjalistycznej z różnych obszarów naszej działalności,
  • wsparcie opiekunów merytorycznych,
  • świadczenie pieniężne, jeśli praktykant zakwalifikuje się na odpłatną praktykę absolwencką,
  • zaświadczenie o odbyciu praktyki lub stażu.

 

Forma aktywizacji zawodowej

Kryteria

Czas trwania

Praktyka absolwencka

Absolwenci szkoły podstawowej lub gimnazjum, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30 roku życia

maksymalnie 3 miesiące

Praktyka zawodowa

Uczniowie szkół i słuchacze szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe oraz studenci uczelni wyższych

zgodnie z umową o praktykę zawodową

Staż dla bezrobotnych

Osoby posiadające status osoby bezrobotnej zarejestrowane w Urzędzie Pracy

od 3 do 12 miesięcy

 

Zachęcamy do składania aplikacji:

Aktualne ogłoszenia o pracę - ZUS

Ogłoszenia o praktykach - ZUS

 

Osoby do kontaktu:

p. Marzena Niewiadomska- Naczelnik Wydziału Kadrowo-Płacowego O/ZUS w Płocku,
tel. 24-262-52-71 w. 2340, marzena.niewiadomska@zus.pl;

p. Radosław Mustiwłło- Regionalny koordynator ds. dostępności O/ZUS w Płocku,
tel. 24-262-52-71 w. 2113, radoslaw.mustwillo@zus.pl;

 
 
 
 

 

Opracowanie:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

marzec, 2023

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service