do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Uprzejmie informuję, że w związku z Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 115/2020 z dnia 8 września 2020 r., w sprawie programu ochrony powietrza (POP), wszystkie gminy z terenu województwa mazowieckiego mają obowiązek przeprowadzenia na terenie swojej gminy, do końca 2021 roku, szczegółowej inwentaryzacji źródeł ciepła.
Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest złożenie deklaracji na temat źródeł ciepła i spalania paliw. Mieszkańcy, którzy nie złożyli deklaracji (bądź od czasu złożenia deklaracji nastąpiła wymiana źródła ciepła), proszeni są o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Nowym Mieście.

Deklaracje dostępne są na stronie internetowej: https://ugnowemiasto.pl oraz w Urzędzie Gminy w Nowym Mieście, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto.

Ponadto informuję, iż mieszkańcy posiadający indywidualne źródło ogrzewania, którzy nie przekażą informacji o typie wykorzystywanego urządzenia zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe, tzw. „kopciuchy”. 


  WÓJT GMINY NOWE MIASTO

SŁAWOMIR DARIUSZ ZALEWSKI

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service