do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informujemy, że na terenie województwa mazowieckiego stwierdzono przypadki  wystąpienia zjadliwej  grypy ptaków (HPAI).

W związku z powyższym prosimy o podjęcie działań, które pozwolą ograniczyć szerzenie się choroby. Ponadto prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednich środków higieny oraz zasad bioasekuracji, które pozwolą zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do niezarażonych gospodarstw.

Konieczne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji, które określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Zgodnie z jego zapisami:

 

Hodowcy powinni:

  • unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa,

  • myć ręce po każdorazowym zetknięciu  z  ptactwem,  zarówno  dzikim,  jak i drobiem utrzymywanym w stadach przydomowych,

  • myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym,

  • przy obsłudze drobiu w gospodarstwie zakładać odzież i obuwie przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu i zmieniać je po wyjściu z kurnika,

  • stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób,

  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich.

 

Hodowcy nie powinni:

  • dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków  sprawiających  wrażenie  chorych,

  • karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,

  • poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym  prawem, należy zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii i burmistrza) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

 

 

Załącznik:

Ulotka –zasady bioasekuracji stad drobiu.

 

 
 
 
 

 

 

Opracowanie: 

Styczeń  2023

Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service