do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jako Miasto i Gmina jesteśmy zobowiązani do ograniczenia masy odpadów trafiających na składowisko i osiągnięcie odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, jedynym sposobem jest więc prawidłowa segregacja u źródła czyli w domu.

 

PAMIĘTAJMY! ODPADY TO NIE ŚMIECI – TO CENNE SUROWCE.

 

Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów niesegregowanych (zmieszanych), co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez Miasto i Gminę (czyli nas wszystkich) bez konieczności podwyżki opłat i daje lepszy wskaźnik poziomu recyklingu odpadów.

Zwracamy się z apelem do mieszkańców o ograniczenie odpadów „BIO” i ich kompostowanie we własnym kompostowniku.

 

KOMPOSTUJESZ = ZYSKUJESZ

 

Posiadanie przydomowego kompostownika i zagospodarowanie w nim odpadów biodegradowalnych, czyli „BIO” pozwala dodatkowo obniżyć koszty opłat ponoszonych przez mieszkańców i ograniczyć poziom składowania odpadów.

 

Nowe Miasto, 20.05.2024

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service