do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szanowni mieszkańcy,

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto zwraca się do mieszkańców z apelem o segregowanie odpadów komunalnych oraz racjonalne nimi gospodarowanie.

Nieprzestrzeganie przez mieszkańców zasad segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na odpady niesegregowane (zmieszane) zwiększa ilość odpadów (niesegregowanych) zmieszanych, które trafiają na składowisko, ma to duży wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Od tego, w jaki sposób rozdzielimy odpady już w domu, zależy, ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Recykling jest jedną z metod ochrony środowiska naturalnego, której celem jest zmniejszenie ilości odpadów i odzyskiwanie surowców wtórnych do ponownego przetworzenia, czyli produkcji nowych towarów.

Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów niesegregowanych (zmieszanych), co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez samych mieszkańców Miasta i Gminy Nowe Miasto (czyli nas wszystkich) i daje lepszy wskaźnik poziomu recyklingu odpadów.

Poziom ten został ustalony dla samorządów przez Ministra Klimatu i Środowiska –               z każdym rokiem jest coraz wyższy i coraz trudniej będzie go nam wszystkim osiągnąć. Jeśli mieszkańcy nie wywiążą się z tego obowiązku, gmina będzie musiała zapłacić kary administracyjne nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, które wpłyną bezpośrednio na wzrost opłat pobieranych od mieszkańców.

Niestety w dalszym ciągu nie wszyscy mieszkańcy rozumieją potrzebę segregacji odpadów oraz pozbywania się ich w sposób właściwy. 

Dlatego zwracamy się do wszystkich mieszkańców – dbajmy o przestrzeganie zasad poprawnej segregacji odpadów.

Przypominamy, że brak prawidłowej segregacji będzie skutkował naliczeniem podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie jest to kwota 50,00 zł/osoby.

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy prowadzą wzorową segregację odpadów. Należy pamiętać, że stosując się do zasad segregacji odpadów wnosimy swój wkład w poprawę jakości powietrza, gleby i wody oraz ograniczamy również liczbę odpadów w swoim otoczeniu.

 

maj 2022

Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service