do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Stan zaawansowania realizacji kontraktu:

a) reaktory biologiczne 3A i 3B-

 • wykonano izolację wewnętrzną z żywic epoksydowych
 • wypełniono reaktory wodą, w celu sprawdzenia szczelności zbiorników
 • wykonano nasyp wokół zbiorników
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) zbiorniki magazynowe osadu 6A i 6B - wykonano obsypkę i zagęszczenie wokół zbiorników

c) pompownia ścieków surowych- wykonano obsypkę i zagęszczenie wokół pompowni

d) zbiorniki uśredniające 5A, 5B , 5C- wykonano obsypki i zagęszczenie wokół zbiorników

 
 
 
 
 
 
 
 

e) budynek techniczny ze ścianą oddz. p.poż.- wykonano prace w następującej kolejności:

 • wykonanie rurociągu technologicznego w postaci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej
 • wykonanie przyłącza wodociągowego (wody technologicznej)
 • wylanie posadzki
 • budowa ścian nośnych i ścianek działowych
 • wykonanie wieńca żelbetowego
 • wylanie stropu
 • wykonano izolację ścian przyziemia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Budynek mechanicznego oczyszczania ścieków- kolejność prac była następująca:

 • wykonano wykopy pod fundamenty budynku mechanicznego oczyszczania ścieków
 • wykonano fundament pod budynek techniczny oraz wypuszczono startery pod budowę słupów żelbetowych
 • wykonano komory: kraty i piaskownika w następującej kolejności robót:

- wykonanie wykopów pod komory,

- posadowienie gotowych konstrukcji komór wykonanych z prefabrykowanych   kręgów żelbetowych, z prefabrykowanych kręgów z dnem na warstwie wyrównawczej z chudego betonu oraz warstwy izolacji z papy,

 • wylanie posadzki
 • budowa ścian nośnych i ścianek działowych
 • wykonanie wieńca żelbetowego
 • wylanie stropu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) Roboty sanitarne i technologiczne, w tym:

 • instalacje sanitarne w budynku technicznym
 • sieć wodociągową- włączenie do istniejącej sieci wodociągowej
 • sieć kanalizacji sanitarnej międzyobiektowej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h) Odprowadzenie ścieków oczyszczonych do odbiornika- kolejność robót była następująca;

 • wykonano wykopy pod rurociąg kanalizacji sanitarnej, studnię pomiarową ścieków oczyszczonych oraz studnie rewizyjne
 • wykonano betonowy wlot brzegowy w skarpie rzeki Sona
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ujawnione wady i opóźnienia w realizacji inwestycji:

 - brak.

 

 

Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Nowe Miasto, 21 września 2018r.                                                                      

 

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service