do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Miasto i Gmina Nowe Miasto z przyjemnością informuje, iż Pani Minister Klimatu i Środowiska – Anna Moskwa objęła honorowym patronatem wszystkie ekologiczne pikniki rodzinne na terenie województwa mazowieckiego.

W dniu 1 czerwca 2023 r. w godz. 10.00 - 14.00 na terenie Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście odbędzie się „Ekologiczny Piknik Rodzinny” realizowany przez Miasto i Gminę Nowe Miasto, a dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Organizacja i efektywna realizacja "Ekologicznego pikniku rodzinnego" na terenie Nowego Miasta ma na celu wspieranie lokalnych inicjatyw, które polegają na budowaniu postaw proekologicznych połączonych z aktywnymi działaniami na rzecz środowiska, a także pogłębianiem wiedzy i wrażliwości ekologicznej na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto. Głównym celem przedsięwzięcia jest edukacja ekologiczna, połączona z bezpośrednim zaangażowaniem lokalnej społeczności  w działania ekologiczne i prozdrowotne. Poprzez zabawę, konkursy, zajęcia warsztatowe uświadamiamy uczestników pikniku o wpływie ich życia codziennego na środowisko i nas samych. 

„Ekologiczny piknik rodzinny” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł.

 

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service