do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj II Sesja Rady Gminy Nowe Miasto

Sesja odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018 roku /piątek/ o godz. 14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście.

 
 
 
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Nowe Miasto.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie  Komisji Rewizyjnej i wyboru jej przewodniczącego - podjęcie uchwały.
 6. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i wyboru  jej przewodniczącego - podjęcie uchwały.
 7. Powołanie Komisji Gospodarki, Planowania, Budżetu i Finansów i wyboru    przewodniczącego - podjęcie uchwały.
 8. Powołanie Komisji Zdrowia, Oświaty, Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Spraw Socjalnych i wyboru jej przewodniczącego - podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu  z dotychczasowymi najemcami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Gminie Nowe Miasto wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na rok 2018.
 15. Zapytania i oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                            Marek Calińsk

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service