do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto informuje, iż po uwzględnieniu wymagań ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej, plac na Błoniu (przy hałdach ziemi) wyznaczony jest jako miejsce zwałowania śniegu.

Śnieg z chodnika powinien być składowany na krawędzi chodnika, a sople lodowe systematycznie usuwane.

Za szkody powstałe wskutek nieodśnieżenia chodnika lub nieusunięcia sopli lodowych odpowiada wyłącznie właściciel, dzierżawca lub wynajmujący nieruchomość.

 

Opracownaie:

Juliusz Wardziński

grudzień 2022

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service