do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szanowni Państwo, przypominamy, że zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) z dniem 31 marca 2017 r. upływa termin wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
za rok bieżący. Opłaty należy regulować bez wezwania na rachunek bankowy Gminy Nowe Miasto: PBS Ciechanów o/Płońsk 51 8213 0008 2006 0802 8800 0002 lub w Kasie Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

 

Urząd Gminy Nowe Miasto -  01 marca 2017

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service