do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 roku o gatunkach obcych (Dz. U. z 2021 roku poz. 1718) - dalej zwana ustawą IGO, która wdraża unijne rozporządzenie nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 roku w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz.U.UE.L.2014.317.35, z późn. zm.) nałożone zostały na gminy nowe zadania, w tym przyjmowanie zgłoszeń o stwierdzeniu obecności w środowisku inwazyjnego gatunku obcego (IGO) stwarzającego zagrożenie dla Unii/Polski (art. 15 ustawy o IGO).

Inwazyjne gatunki obce (IGO) to rośliny, zwierzęta, patogeny i inne organizmy, które nie są rodzime dla ekosystemów i mogą powodować szkody w środowisku lub gospodarce, lub też negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka. W szczególności IGO oddziałują negatywnie na różnorodność biologiczną, w tym na zmniejszenie populacji lub eliminowanie gatunków rodzimych, poprzez konkurencję pokarmową, drapieżnictwo lub przekazywanie patogenów oraz zakłócanie funkcjonowania ekosystemów

Każdy kto stwierdzi obecność w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii lub Polski, posiada informacje na temat możliwości przetrzymywania IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub Polski oraz wykonania innych czynności podlegających zakazom w stosunku do IGO w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa  powinien zgłosić ten fakt do gminy.

Więcej informacji na temat inwazyjnych gatunków obcych opublikowano na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie 

https://www.gov.pl/web/rdos-warszawa/inwazyjne-gatunki-obce

Inwazyjne gatunki obce - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service