do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj IX Sesja Rady Gminy Nowe Miasto

Sesja odbędzie się w dniu 27 września 2019 roku /piątek/ o godz. 14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście

 
 
 
 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągania zobowiązania leasingowego na samochód osobowy dla Urzędu Gminy Nowe Miasto.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 122/XIX/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 września 2016 roku w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Nowym Mieście.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Miasto na lata 2019 – 2022 z perspektywą do 2026 r.”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Nowe Miasto w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 13. Zapytania i oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie obrad.

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi /art.6RODO/.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service