do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Czy istnieje zagrożenie skażenia radiacyjnego na terenie naszego kraju?

Decyzje o przygotowaniach do ewentualnej dystrybucji jodku potasu związane są z sytuacją w Ukrainie i walkami wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, która jest ostrzeliwana przez Rosjan. W przypadku awarii elektrowni atomowej do otoczenia uwalniają się ogromne ilości radioaktywnego jodu, który bardzo łatwo wchłania się do organizmu drogą oddechową. Tarczyca – organ potrzebujący jodu do prawidłowego funkcjonowania – bardzo efektywnie wychwytuje ten pierwiastek. Nagromadzenie radioaktywnego jodu w tarczycy może skutkować rozwojem nowotworów w ciągu kilkudziesięciu lat. Konieczne zatem jest podanie wszystkim narażonym osobom stabilnego jodu w wysokim stężeniu, aby zapobiec wychwyceniu przez organizm jego wersji radioaktywnej. Dzięki takiemu działaniu tarczyca wysyca się jodem stabilnym, dzięki czemu nie wchłania już pierwiastka szkodliwego.

Bardzo ważne jest przyjęcie ochronnej dawki w odpowiednim czasie. Preparat należy zażyć najszybciej jak to możliwe po ogłoszeniu skażenia. Dlatego właśnie tak istotna jest dobra organizacja i przygotowanie dystrybucji preparatu.

Podejmowane działania to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. W obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Jednak, z ostrożności, należy się do tego zagrożenia wcześniej przygotować. Prowadzone działania związane z dystrybucją jodku potasu są zatem działaniem prewencyjnym.

Prosimy o systematyczne zapoznawanie się z bieżącą sytuacją radiacyjną, a w przypadku uruchomienia procedury wydawania preparatów - o stosowanie się do wskazówek i zaleceń ogłaszanych w ogólnopolskich i lokalnych mediach oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Nowe Miasto i w mediach społecznościowych. Ponadto planuje się wykorzystanie pojazdów służbowych Policji i OSP do nadawania stosownych komunikatów.

 

 • Gdzie znajdują się punkty dystrybucji tabletek jodku potasu?

Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto wyznaczył dwa miejsca dystrybucji tabletek jodku potasu:

 1. Wiejski Ośrodek Kultury - Nowe Miasto, ul. Zielony Rynek 30 (pięć stanowisk podawania);
 2. Przychodnia lekarska PALIUM – Nowe Miasto, ul. Apteczna 5 (jedno stanowisko podawania).

Punkty te zostaną uruchomione niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu o konieczności rozpoczęcia dystrybuowania tabletek wśród ludności – niezależnie od pory dnia czy nocy. Do tego momentu punkty dystrybucyjne będą nieczynne, więc udawanie się do nich w celu uzyskania tabletek z jodkiem potasu jest bezcelowe.

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto aktualnie posiada 7.050 tabletek w 705 opakowaniach.

 

 • Czy można wcześniej odebrać tabletkę jodku potasu?

Dystrybucja zostanie uruchomiona dopiero w przypadku otrzymania komunikatu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

 • Czy można prewencyjnie przyjąć jodek potasu?

Zbyt wczesne przyjęcie jodku potasu nie uchroni nas od jodu radioaktywnego. Może również zaszkodzić zdrowiu. Dotyczy to także kupowanego na własną rękę płynu Lugola.

 

 • Co z możliwością odebrania tabletek jodku potasu dla pozostałych członków rodziny?

Tabletki jodku potasu będą wydawane osobom pełnoletnim z możliwością pobrania ich dla pozostałych członków rodziny, w tym dzieci. Zaleca się, aby wszyscy członkowie rodziny nie pobierali preparatu dla siebie wzajemnie w różnych punktach dystrybucji. Pozwoli to na uniknięcie wydania ich nadmiarowej liczby.

 

 • Jak przedstawia się sytuacja z podaniem leku dla dzieci w szkole i przedszkolu?

Na tę chwilę nie przewidujemy sytuacji, w której nowomiejska szkoła lub przedszkole zajmują się wydawaniem preparatu dla dzieci. 

 

 • W jaki sposób przyjmować jodek potasu i jakie są zalecenia?

Do tabletek dołączone będą ulotki zatwierdzone przez Ministra Zdrowia informujące jak dawkować preparat. Ulotki będą zawierały wskazówki dotyczące przyjmowania tabletek ze stabilnym jodem oraz środki ostrożności, jakie należy zachować.

Dawkowanie jest uzależnione od wieku osoby przyjmującej:

 • dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż. 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu);
 • dzieci od 3 do 12 r.ż. 1 tabletka (50 mg jodu);
 • dzieci od 1 miesiąca życia do 3 r.ż. 1/2 tabletki (25 mg jodu);
 • noworodki 1/4 tabletki (12,5 mg jodu);
 • kobiety w ciąży i karmiące piersią 2 tabletki (100 mg jodu).

Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem. W razie wątpliwości przed przyjęciem preparatu najlepiej już teraz zasięgnąć opinii swojego lekarza pierwszego kontaktu.

U W A G A: prosimy przekazywać informację (SMS z imieniem i nazwiskiem oraz adresem na terenie naszej gminy na numer 667-476-345) od samotnie zamieszkujących osób, które ze względu na swój stan zdrowia nie będą mogły udać się osobiście do punktu dystrybucyjnego. W takim przypadku zostanie uruchomiony Mobilny Punkt Dystrybucji.

Więcej informacji na temat profilaktyki jodowej można znaleźć w zamieszczonej ulotce.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service