do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W dniu 19 września 2022 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Nowe Miasto”. Przy podpisaniu umowy obecni byli: Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Marek Ryszka oraz Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik.
Jako reprezentanci Miasta i Gminy Nowe Miasto obecni byli Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto Sławomir Dariusz Zalewski oraz Skarbnik Anna Daszczyńska.

W ramach realizacji zadania zostało usuniętych i unieszkodliwionych około
66 ton azbestu.

Całkowita wartość inwestycji 25 564,57 zł brutto.

Cała kwota zadania zostanie pokryta z dofinansowania

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service