do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto informuje, że nastąpiły zmiany w zakresie szacowania strat  spowodowanych w uprawach rolnych przez suszę.

W dniu 9 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę.

Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą i sporządzanie protokołu dokonuje się poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji.

Aplikacja będzie przyjmowała kolejne zgłoszenia upraw rolnych dokonywane przez tego samego producenta rolnego do zatwierdzenia przez niego wniosku o oszacowanie strat profilem zaufanym. Protokół oszacowania szkód w formie dokumentu elektronicznego będzie automatycznie wyliczał szkody spowodowane przez suszę po zatwierdzeniu przez producenta rolnego ostatniego zgłoszenia upraw rolnych.

Więcej informacji dot. cyfryzacja szacowania strat spowodowanych przez suszę pod adresem: file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/Aplikacja_suszowa-2.pdf

Wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych w uprawach rolnych przez suszę producent rolny albo jego pełnomocnik opatruje podpisem zaufanym.

Uprawy, które objęte są szacowaniem znajdują się na stronie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa u Puławach: 

http://www.susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2020,0406012/

 

Należy śledzić stronę IUNG na bieżąco, w celu weryfikacji czy Państwa uprawy objęte są suszą, gdyż raporty ulegają ciągłej aktualizacji.

 

Szczegóły dostępne są pod niżej wymienionymi adresami:

  1. Wprowadzenie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/cyfryzacja-szacowania-strat-spowodowanych-przez-susze
  2. Aplikacja suszowa: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/
  3. Więcej informacji dot. składania wniosków poprzez aplikację znajdziesz pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto

Referat Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Nowe Miasto, 18 lutego 2022

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service