do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj KONSULTACJE

Projektu Uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto oraz określenia sezonu kąpielowego

 
 
 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto, zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto oraz określenia sezonu kąpielowego, w sposób zwyczajowo przyjęty, określając formę, miejsce i termin składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu uchwały, nie krótszy niż 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

W związku z powyższym, zachęcam do zapoznania się z projektem uchwały i przesłania swoich uwag za pomocą formularza (dostępnego na stronie www.ugnowemiasto.pl przesyłając go:

a) w formie elektronicznej na adres info@ugnowemiasto.pl

b) w formie papierowej poprzez złożenie formularza w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto, w godzinach pracy urzędu, bądź nadesłanie na adres: Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto.

Termin składania uwag i propozycji zmian ustala się od 17 stycznia do 7 lutego 2022 r.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service