do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udział w Projekcie współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych.

Wsparciem w ramach projektu tj. 360 osób (220 kobiet i 140 mężczyzn), które ukończyły 18 rok życia oraz uczą się, pracują lub zamieszkują w woj. mazowieckim, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia, podnoszenia, uzupełnienia i formalnego potwierdzenia kwalifikacji.

W ramach projektu realizowane będą następujące szkolenia:

- Księgowość od podstaw

- Główny Księgowy

- Zarządzanie dokumentacją

- Logistyka

- Menedżer BSS

W ramach każdego szkolenia przewidziano branżowe warsztaty komputerowe oraz egzamin wewnętrzny.

W ramach Projektu Uczestnicy/Uczestniczki wnoszą opłatę partycypacyjną w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100).

Więcej informacji można uzyskać:

tel. 22 208  28 63  kom. 506 121 017   e-mail:  biuro@profesjonalnekadry.pl

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz wszystkie dokumenty rekrutacyjne znaleźć można na stronie projektowej www.profesjonalnekadry.pl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service