do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W dniu 11 marca 2024 roku w Oranżerii Muzeum Romantyzmu Opinogórze Górnej Burmistrz Sławomir Dariusz Zalewski wraz ze Skarbnik Anną Daszczyńską podpisali  umowy dotyczące udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowe Miasto ze środków Województwa Mazowieckiego, który reprezentowali Adam Struzik Marszałek oraz Wiesław Raboszuk Wicemarszałek.

Umowy dotacyjne dotyczą zadań :

  • „Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego oraz środków ochrony indywidualnej strażaka z przeznaczeniem dla OSP Nowe Miasto i OSP Latonice” – kwota dofinansowania 40 000,00 zł, wkład własny 40 000,00 zł, całkowita wartość zadania 80 000,00 zł,

Współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-edycja 2024

  • „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Mieście i Gminie Nowe Miasto” – kwota dofinansowania 12 000,00 zł, wkład własny 12 000,00 zł, całkowita wartość zadania 24 000,00 zł,

Zadanie pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Mieście i Gminie Nowe Miasto” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

  • „Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto” – kwota dofinansowania 90 000,00 zł, wkład własny 90 000,00 zł, całkowita wartość zadania 180 000,00 zł.

Zadanie współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

Dziękujemy za okazane wsparcie.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service