do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto Sławomir Dariusz Zalewski wraz ze Skarbnikiem Anną Daszczyńską podpisali umowy z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadań w ramach:

  • „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023”–„Mazowsze dla sołectw 2023” na kwotę 160 000,00 zł,
  • „Mazowieckie strażnice OSP-2023”na kwotę 32 000,00 zł oraz „OSP-2023” na kwotę 150 000,00 zł
  • Zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym na zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowychdo gruntów rolnych – 250 000,00 zł.

W ramach realizacji zadań zostaną zakupione i zamontowane solarne lampy oświetleniowe
w 16 sołectwach (Aleksandria-Popielżyn Dolny, Gawłówek, Gościmin Wielki, Gucin, Grabie, Janopole, Jurzyn-Modzele Bartłomieje, Karolinowo, Kubice, Przepitki, Tomaszewo, Władysławowo, Zasonie, Zawady B, Zawady Stare, Żołędowo), wykonany zostanie remont strażnicy OSP Latonice, zakupiony nowy średni samochód ratowniczo-gaśnicy dla tej jednostki oraz wybudowana zostanie droga gminna  w miejscowości Gawłowo.

 

Serdecznie dziękujemy za przyznane dofinansowanie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Panu Adamowi Struzikowi oraz Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

 

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stanowisko ds. inwestyji

maj, 2023

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service