do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Miejsce wykorzystywane do kąpieli na Zalewie Nowomiejskim

Gmina Nowe Miasto lipiec - sierpień 2017

 
 
 
 

Przez definicję miejsca wykorzystywanego do kąpieli należy rozumieć wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, nie będący kąpieliskiem i wykorzystywany do kąpieli.

Miejsca wykorzystywane do kąpieli nie są wyznaczane przez Radę Gminy, muszą jednak posiadać organizatora, którym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która podjęła się zorganizowania miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz uzyskała zgodę właściciela wody i przylegającego gruntu.

Wójt nie prowadzi ewidencji miejsc wykorzystywanych do kąpieli.

Wymagania, jakim powinna odpowiadać woda w miejscach wykorzystywanych do kąpieli określono w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1602).

 

  1. Nadzór nad bezpieczeństwem osób kąpiących się pełnią ratownicy wodni będący członkami WOPR.
  2. Ratownicy noszą koszulki koloru pomarańczowego lub czerwonego z emblematem WOPR i napisem RATOWNIK.
  3. Osoby korzystające z miejsca wykorzystywanego do kąpieli zobowiązani są ściśle stosować sie do zaleceń ratowników.
  4. Wyznaczone miejsce wykorzystywane do kąpieli na Zalewie Nowomiejskim wraz z przybrzeżną plażą jest obiektem sezonowym, nieodpłatnym.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 -w związku z art. 34c do 34 d ww. ustawy

 

opracowanie: Justyna Małecka - Pomoc administracyjna

Nowe Miasto, 30 czerwca 2017 r.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service