do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Miasto i Gmina Nowe Miasto zachęca mieszkańców do składania wniosków na dofinansowanie  poprzez odbiór/demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Nowe Miasto w 2022 roku ze środków pozyskanych przez Miasto i Gminę Nowe Miasto z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Osoby zainteresowane pomocą w usuwaniu azbestu z terenu nieruchomości położonej na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto proszone są o złożenie kompletnego wniosku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2022 roku.

  • wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto (pokój nr 6) oraz do samodzielnego wydruku (poniżej);
  • kolejność realizacji wniosków następować będzie według daty złożenia kompletnych wniosków wraz z załącznikami do siedziby Urzędu.

Podmiotami, które mogą korzystać z dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej - na usuwanie wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto, mogą być tylko osoby fizyczne.

Wnioski będą rozpatrywane w miarę otrzymanych na ten cel środków przeznaczonych przez instytucję dotującą do wykorzystania w danym roku (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie).

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service