do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Nowa Rada Gminy Nowe Miasto rozpoczęła VIII kadencję 2018 – 2023

W dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w sali Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście odbyła się I Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.

 
 
 
 

W sesji  uczestniczyło 15 radnych.

Sesję poprowadził najstarszy wiekiem obecny na sesji senior – radny Eugeniusz Olszewski.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Gabriela Podczaska wręczyła radnym i wójtowi zaświadczenia o wyborze ich na radnych i wójta.

Radni złożyli ślubowanie. Radny senior odczytał rotę ślubowania – „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców", a następnie radni wyczytywani kolejno z listy przez najmłodszego wiekiem radnego Adama Oporskiego, składali ślubowanie słowami „ślubuję” lub dopowiadając „tak mi dopomóż Bóg”.

Następnie dokonano wyboru przewodniczącego rady. Przewodniczącym rady został Marek Caliński. Za jego kandydaturą zagłosowało 11 radnych. Natomiast 4 głosy były przeciw.

W dalszej kolejności rada dokonała wyboru jednego wiceprzewodniczącego. Został nim radny Ebert Jarosław. Głosowało „za” 11 radnych, 4 radnych było przeciw.

Ślubowanie wójta.

Ślubowanie złożył Wójt Gminy Sławomir Dariusz Zalewski. Wypowiedział On słowa: „Obejmując urząd wójt gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy” „Tak mi dopomóż Bóg”.

Złożenie ślubowania przez radnych i nowo wybranego wójta wobec rady odgrywa niezwykle doniosłą rolę, bowiem odmowa jego złożenia wywołuje daleko idące skutki prawne polegające na utracie mandatu radnego i wójta.

Procedura składania  ślubowania przez wójta – podobnie jak przez radnych – odbywa się ściśle według reguł ustalonych w ustawie o samorządzie gminnym.

Urząd Gminy Nowe Miasto, 20 listopada 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service