do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szanowni Państwo,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku informuje o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nowego aktu prawnego:

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 08 września 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego, zwoleńskiego, wołomińskiego, szydłowieckiego, warszawskiego zachodniego, płockiego, gostynińskiego, płońskiego, sochaczewskiego, nowodworskiego, legionowskiego, węgrowskiego, miasta Płock, miasta Radom i miasta stołecznego Warszawy (DZ. U. WOJ. 2023.10030)

W związku z ww. rozporządzeniem traci moc rozporządzenie nr 26 z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego, zwoleńskiego, wołomińskiego, szydłowieckiego, warszawskiego zachodniego, płockiego, gostynińskiego, płońskiego, sochaczewskiego, nowodworskiego; legionowskiego, węgrowskiego, miasta Płock, miasta Radom i miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz 6595, poz. 7064, poz. 7794, poz. 9112, poz. 11413, poz. 12651,z 2022 r. poz. 858, poz. 3466, poz 3748, poz 4604, poz. 5402, poz. 10776 oraz z 2023 r. poz. 5210).

Tym samym uchylone zostają nakazy i zakazy nałożone rozporządzeniem nr 26 z dnia 20 lipca 2021 r.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service