do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła CEEB  

 

W związku z utworzeniem przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego                         Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (zwaną CEEB), obowiązkiem właścicieli jest złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw:

  • w ciągu 14 dni dla źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach nowo powstałych       (źródło ciepła zainstalowane po 1 lipca 2021 roku),
  • nie później niż w terminie 12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła  i spalania paliw.

Sposób składania deklaracji:

  • elektronicznie na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ (profil zaufany, e-dowód)
  • w wersji papierowej (osobiście w Urzędzie Gminy w Nowym Mieście lub wysyłka na adres: Urząd Gminy w Nowym Mieście, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto)

 

 

Referat Gospodarki Komunalnej,

Przestrzennej i Ochrony Środowiska

lipiec 2021

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service