do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARiMR przypomina producentom rolnym o obowiązkowym spisie zwierząt przebywających w siedzibie stada (bydło, trzoda chlewna, owoce, kozy), który należy przeprowadzić najpóźniej do 31 grudnia 2016 roku.

Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne zwierząt rolnik przekazuje do ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

Formularz spisowy dostępny jest w biurach powiatowych Agencji. Informacje na temat spisu można uzyskać w BP ARiMR w Płońsku pod nr tel. 23 664 01 36, 23 664 01 38.

 

                                          Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

                                                               Mazowiecki Oddział Regionalny

                                                                 Biuro Powiatowe w Płońsku

                                                                                    

 

UWAGA: formularz spisowy dostępny jest również w Seketariacie Urzędu Gminy Nowe Miasto oraz poniżej.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service