do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na podstawie § 27 ust. 2 Uchwały Nr  142/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r., nr 113, poz. 2323 ze zm.) w sprawie Statutu Sołectwa Przepitki Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto

zwołuje

na dzień 6 lutego 2023 roku o godz. 14.00

Wiejskie Zebranie Wyborcze

Sołectwa Przepitki,

które odbędzie się

w domu byłego sołtysa, Przepitki 8.

 

Porządek zebrania:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku zebrania.

3. Zapoznanie wyborców z zasadami i trybem wyboru sołtysa.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Zgłaszanie kandydatów na funkcję sołtysa.

6. Wybór sołtysa.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad.

 

Zebraniu przewodniczył będzie Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto.

UWAGA!

  1. Czynne prawo wyborcze mają mieszkańcy sołectwa zameldowani na pobyt stały lub stale zamieszkującym sołectwo.
  2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obowiązującej frekwencji, wybory zostaną przeprowadzone w tym samym dniu po upływie 30 min. od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez względu na ilość obecnych (§20 pkt.3 statutu Sołectwa).

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

      Sławomir Zalewski

 

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service