do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto informuje, że w Urzędzie Miasta i Gminy Nowe Miasto można składać wnioski na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zadanie obejmować będzie: zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych), transport i utylizację wyrobów azbestowych.

Warunkiem realizacji projektu jest pozyskanie przez Miasto i Gminę Nowe Miasto dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie

Brak jest możliwości pozyskania dofinansowania na zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego beneficjentów!

Ten zakres pozostaje w gestii finansowej właściciela nieruchomości.

Informujemy, że wnioski właścicieli nieruchomości, którzy chcą usunąć ze swoich posesji odpady niebezpieczne w postaci azbestu, przyjmowane będą do 20 marca 2023 roku

Druk wniosku wraz z oświadczeniem właściciela/li nieruchomości dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy Nowe Miasto (pokój nr 7) oraz na stronie internetowej Urzędu.

Komplet składanych dokumentów stanowi:

  1. Wniosek wraz z informacją o wyrobach zawierających azbest
 
 
 
 

 

Opracowanie:

Stanowisko ds. inwestycji

marzec, 2023

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service