do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt „Pod Biało-Czerwoną” ma na celu uczczenie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, jej bohaterów oraz triumfatorów. Jego zadaniem jest również integracja lokalnych i ponadlokalnych społeczności w duchu tradycji, jedności oraz nowoczesnego patriotyzmu.

Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu i realizowana jest pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego.

Miasto i Gmina Nowe Miasto przystąpiła do projektu “Pod Biało-Czerwoną”, a nasi mieszkańcy wykazali się dużym zaangażowaniem w głosowaniu. Dzięki wspólnemu działaniu Nowe Miasto uzyskało odpowiednią liczbę głosów poparcia, co pozwoliło na pozyskanie tutejszemu samorządowi dotacji celowej ze środków budżetu państwa na zakup ww. masztu w wysokości 8 000,00 zł.

W wyniku realizacji projektu w dniu 04 listopada 2022 roku przy budynku Urzędu Miasta
i Gminy Nowe Miasto został zamontowany maszt, na którym owiewa flaga Rzeczypospolitej Polskiej.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Miasta i Gminy Nowe Miasto za licznie oddane głosy poparcia, które pozwoliły na zakwalifikowanie naszego samorządu do wspomnianego programu rządowego oraz jego realizację.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu "Pod Biało-Czerwoną" pod honorowym patronatem Prezesa Rady Minsitrów Mateusza Morawieckiego, Nowe Miasto, 04 listopada 2022.

 

 

Opracowanie:

Referat organizacyjny i oświaty

Listopad 2022

 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 

 

W dniu 27 lipca 2022 roku w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatura-Placówka Zamiejscowa w Ciechanowie, nastąpiło uroczyste podpisanie umowy w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 8 000,00 zł na zadanie „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Nowe Miasto” w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”.
 
 
Środki na maszty i flagi pochodzą z rezerwy budżetu państwa, a przedsięwzięcie jest realizowane pod honorowym patronatem premiera Mateusza Morawieckiego.
 
 

Opracowanie:

Referat organizacyjny i oświaty

Lipiec 2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service